FUK

Najnovije...

U organizaciji SEVOI GRUPE organizujemo jednodnevni GRATIS seminar na temu: Sistem upravljanja antikorupcijom prema zahtevima norme ISO 37001:2016 Tema seminara će biti obrađena kroz različite aspekte, na kom će se govoriti o: O korupciji u svetu - Transparency International Uvod u normu i zahteve - Norma ISO 37001:2016 Struktura norme ...
Više...
Uspešno je realizovano još jedno akreditovano školovanje za Rukovodioca Finansijskog upravljanja i kontrole, koje je održano u Hotelu "Breza" u Vrnjačkoj Banji. Kao i na dosadašnjim ciklusima školovanja, cilj je da polaznici školovanja kroz određene procese implementiraju FUK sistem i uz pomoć tog ...
Više...
Ponosni smo i zahvalni na činjenici da je sve veći broj raznih organizacija zainteresovan da upravo od Sevoi Grupe d.o.o. dobije prave informacije na temu Finansijskog upravljanja i kontrole i Strateškog planiranja. Seminar je učesnicima približio i razjasnio zakonsku obavezu implementacije sistema FUK-a i stvorio zaključak da ...
Više...
Sevoi Grupa d.o.o. nastavlja svoju misiju edukovanja kadra Javnog sektora. Održan je još jedan Seminar u prostorijama Privredne Komore Srbije 24-tog Februara ove godine. Uvek aktuelna tema uvođenja i implementacije Finansijskog upravljanja i kontrole, sa osvrtom na Strateško planiranje je okupila kolege iz različitih sektora ...
Više...
Uspešno je realizovano još jedno akreditovano školovanje za Rukovodioca Finansijskog upravljanja i kontrole, koje je održano u Hotelu "Vojvodina" u Zrenjaninu. Kao i na dosadašnjim ciklusima školovanja, cilj je da polaznici školovanja kroz određene procese implementiraju FUK sistem i uz pomoć tog ...
Više...
Zbog velikog interesovanja ovom prilikom zelimo da Vas pozivamo na novi ciklus školovanja u organizaciji Sevoi Grupe d.o.o. na uvek aktuelne teme - Finansijsko upravljanje i kontrola i Strateški plan. U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog Stručnog školovanja za 2017-tu godinu. Budite naš ...
Više...
Prev Next

Konzorcijum

HRVATSKA

eko-vet-logo

CRNA GORA

sevoi mn

BOSNA I HERCEGOVINA

sevoi bh

PROJEKTI I EDUKACIJE

QR CODE

qr-code-bosna

knjige

 

banner-knjige

VIDEO ISEČAK

14.12.2015. Zvanično otvaranje poglavlja 32