FMC

Sustav financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja općih ciljeva.

Upravljanje imovinom

Strategija upravljanja imovinom je planski dokument za upravljanje i raspolaganje imovinom kojeg donosi predstavničko tijelo JLS. Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu JLS uvažavajući gospodarske i razvojne interese lokalne jedinice.

ISO sustavi kvalitete

Međunarodna organizacija za standardizaciju (engleski International Organization for Standardization; kratica ISO) je međunarodno tijelo za donošenje normi koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tijela.
ISO naziv je izabran od grčke riječi “Isos” koja znači jednak.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno,

SEVOI GRUPA je međunarodna, regionalno pozicionirana grupa koja djeluje u sinergiji nekoliko tvrtki specijaliziranih za sljedeća područja:

  • Financijsko upravljanje i kontrola
  • Strateško upravljanje imovinom
  • Strateško planiranje i razvoj
  • Implementacije standarda i sustava kvalitete i sigurnosti

Programska rješenja

Upravljanje imovinom

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta gospodarstva nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

FMC programsko rješenje

Dugogodišnje iskustvo naših savjetnika u primjenama sustava kontrole, i poticaji od korisnika, usmjerili su nas izradi softverskog rješenja koje…

Strateško planiranje - programsko rješenje

Uzimajući u obzir kompleksnost materije, te uvažavajući povratne informacije korisnika kojima smo implementirali strateške planove razvoja….

Kontaktirajte nas putem jednih od kontakata!