Finansijsko upravljanje i kontrola sprovodi se u skladu sa međunarodnim standardima interne kontrole (član 6.) Zakona primjenom povezanih elemenata:

  • kontrolnog okruženja,
  • upravljanje rizicima,
  • kontrolne aktivnosti,
  • informacije i komunikacije, i
  • praćenja i procjene sistema.

ELEMENTI COSO OKVIRA

Kontrolno okruženje čini lični i profesionalni integritet rukovodioca i svih zaposlenih, način rukovođenja i upravljanja, određivanje misije i ciljeva subjekta, organizaciona struktura, prava i obaveze, nivoi izvještavanja, upravljanje ljudskim resursima i kompetentnost zaposlenih.

Upravljanje rizicima je identifikovanje, procjena, praćenje i kontrola okolnosti koje mogu nepovoljno uticati na ostvarivanje ciljeva subjekta, radi preduzimanja mjera za smanjenje rizika do nivoa razumne uvjerenosti.

Kontrolne aktivnosti uspostavljaju se radi kontrole povezanih politika i procedura, pravila, principa i postupaka u cilju svođenja rizika na prihvatljiv nivo.

Informacije i komunikacije u poslovanju subjekta moraju biti odgovarajuće, ažurne, tačne, dostupne zaposlenim i javnosti. Informacije trebaju biti dvosmjerne na svim hijerarhijskim nivoima, da obuhvataju sve poslovne procese i transakcije.

Za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole odgovoran je rukovodilac subjekta, kao i za određivanje ciljeva subjekta kojim rukovodi, izradu i sprovođenje strateških planova, identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima interne kontrole.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *