General Data Protection Regulation

Odbor ministara Veća Evrope je 26. aprila 2006. godine doneo odluku da se 28. januar obeležava kao „Evropski dan zaštite ličnih podataka“. Republika Srbija, u skladu s Evropskom praksom, obeležava 28. januar kao „Dan zaštite podataka o ličnosti“.

Evropska unija donela je Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR), koja se primenjuje od 25.5.2018. u svim zemljama članicama Evropske unije. Republika Srbija radi usklađivanja sa pravom Evropske unije, u novembru 2018. godine usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kojim usvaja većinu odredbi GDPR-a. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje se od avgusta 2019. godine.

Evropski dan zaštite ličnih podataka – 28. januar

Cilj Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je obezbediti zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se primenjuje na sve koji obrađuju podatke o ličnosti. Nema izuzetka, pravila su za sve ista, bilo da je reč o velikim preduzećima (javnim ili privatnim) ili o malim preduzetnicima, svi su dužni svoje poslovanje prilagoditi odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Svedoci smo velikih promena usled globalizacije i tehnološkog napretka. Sve se više u svakodnevnom životu i u poslovnom svetu oslanjamo na informatički i digitalni svet, pogotovo danas kada ceo svet živi u pandemiji koronavirusa. Moramo biti svesni da korišćenjem moderne tehnologije, nesvesno delimo svoje lične podatke s drugima. U svakom trenutku moramo biti informisani koje lične podatke delimo, ko ih obrađuje i kako ih štiti. Lični podaci postali su imovina koja ima veliku vrednost, pa stoga i zaštita ličnih podataka postaje sve aktuelnija i dobija sve više na važnosti. Primenom odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, štitimo sebe, svoje zaposlene i korisnike, podižemo nivo zaštite ličnih podataka i smanjujemo rizik poslovanja. Učestvovanjem na seminarima vezanim za zaštitu ličnih podataka i implementiranjem zahteva vezanih za Zakon o zaštiti ličnih podataka podižemo svest zaposlenih o zaštiti ličnih podataka u svom preduzeću.

  • GDPR
  • GDPR UREDBA
  • PROVEDBENA DOKUMENTACIJA
  • EVIDENCIJE
  • EDUKACIJE

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *