Finansijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatni sistem internih kontrola koje uspostavlja odgovorna osoba organizacije u cilju uspješnog upravljanja i ostvarenja opštih ciljeva, a to su:

  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan i efikasan način,
  • usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima,
  • zaštita sredstava od gubitaka, zloupotrebe i štete,
  • jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva,
  • kao i pouzdanost i tačnost finansijskih i drugih izvještaja

Optimalni oblik uvođenja FUK-a je tzv „Prošireni paket sistema internih kontrola u javnom sektoru“ jer sadrži proces i rizke definisane zahtjevima „Izjave o fiskalnoj odgovornosti“ i Zakona o sistemu unutarašnjih kontrola u javnom sektoru, kao i dodatnim zahtjevima klijenata koji se definišu u koordinaciji sa savjetnikom.

Iskustva iz prakse pokazuju da je ključ uspjeha uspostavljanja sistema FUK-a u pravovremenom i trajnom uspostavljanju kvalitetnih rješenja, kao i aktiviranju svih zaposlenih u podizanju svesti za potrebom uspostavljanja sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Proces uvođenja FUK-a se odvija kroz 5 funkcionalnih cjelina, kroz 15 koraka.

Vremenski rok izrade (prosečnog projekta) je oko 180 dana.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *