Sevoi Grupa organizuje seminar o GDPR

Jednodnevni seminar o zaštiti ličnih podataka održaće se 5. jula u prostorijama Vlade Republike Srpske u Banjaluci. Uvodni dio je posvećen Opštoj uredbi o zaštiti ličnih podataka (GDPR), dok se drugi fokusira na primjenu GDPR u praksi.

Uredba je usvojena na nivou Evropske unije 2016. godine i predstavlja spisak novih obaveza koje treba da obezbijede adekvatan pravni okvir, odnosno pravila ponašanja za zaposlene u državnim, ali i privatnim preduzećima koji rade na obradi ličnih podataka građana.

Organizator Sevoi Grupa dooo Banja Luka u sa radnji sa MInistarstvom uprave i lokalne samouprave.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *