European Union map with flags of countries. Europe. 3d illustration


Školovanje GDPR,
Službenika za zaštitu ličnih podataka i njegovog zamjenika

Poštovani,

Opšta EU Uredba o zaštiti ličnih podataka pojedinca (GDPR – General Data Protection Regulation) je stupila na snagu dana 25.05.2018. Uredba je donijela mnoge promjene, kako za EU građane (ispitanici), tako i za organizacije koje prikupljaju i obrađuju lične podatke EU građana (voditelji i izvršitelji obrade). Kompanije i organizacije intenzivno usklađuju svoje poslovanje sa Uredbom, s obzirom da za posljedicu nepoštovanje Uredbe određene su značajne kazne.

Školovanje za Voditelja projekta GDPR usklađivanja i Službenika za zaštitu ličnih podataka i njegovog zamjenika na detaljan način daje pregled Uredbe, korake pripreme koje organizacija treba provesti prije pokretanja projekta usklađivanja s Uredbom, sam postupak implementacije mjera za usklađivanje, kao i procese nadzora koje treba uspostaviti kako bi se zadržala usklađenost nakon završetka projekata usklađivanja.

PROGRAM ŠKOLOVANJA I RASPORED RADA:

1 dan
Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka
Svako ima pravo na zaštitu svojih ličnih podataka
Pojmovi koje treba razumjeti (Voditelj obrade, Izvršitelj obrade, Primatelj, Službenik za zaštitu podataka i ostalo)
Načela obrade ličnih podataka
Što i kako organizacija treba učiniti da ispuni zahtjeve Uredbe i Zakona
Standardizovani obrasci (Evidencija ličnih podataka, Kategorija osoba i vrste posebnih kategorija ličnih podataka, Način prikupljanja ličnih podataka i ostalo)
Dokumentovanje sistema organizacije (Izjave o povjerljivosti, Izjava ispitanika, Informacije za ispitanika, Kodeks ponašanja, Izrada politike zaštite ličnih podataka i te Politike zaštite privatnosti te ostalo.)
Rasprava o temi/Primjeri iz prakse/Pitanja

2. dan
Službenik za zaštitu podataka
Procjena učinka – rizika
Kontrole vezane za osiguranje cjelovitosti i povjerljivosti
Prenosivost podataka
Nadzorno tijelo – uloga
Sertifikovanje sistema zaštite ličnih podataka

ISPIT

INFORMACIJE O ISPITU:

Ispit se sastoji od 20 pitanja višestrukog izbora (a,b,c,d). Samo jedan odgovor je tačan. Nema negativnih bodova. Za prolazak na ispitu potrebno je 60% tačnih odgovora.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

učestvovanje na školovanju, uvjerenje o usavršavanju, skripte, interaktivan razgovor sa predavačem, razmjenu iskustava s kolegama, osvježenja u pauzama, besplatan parking, pripremu polaznika za ispit, ispitna dokumentacija, dvojezični sertifikat.

Radujemo se Vašem dolasku!

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *