GDPR-POTREBNA DOKUMENTACIJA

Da bi GDPR bio pravilno implementiran u organizaciju potrebno je izraditi i detaljno opisati sljedeću dokumentaciju:

1.Pojmovi i definicije iz Uredbe kako bi se lakše razumjela terminologija
2.Politika zaštite ličnih podataka
3.Politika privatnosti
4.Kodeks ponašanja zaposlenika prema Uredbi
5.Procedure vezane za zahtjeve ispitanika i u slučaju povrede ličnih podataka
6.Opisane odgovornosti Službenika za zaštitu ličnih podataka sa imenovanjem
7.Izjave o zaštiti privatnosti zaposlenika
8.Evidencije izjava o zaštiti privatnosti
9.Izjava o pristanku ispitanika
10.Uputstva koju trebate dati ispitanicima prije potpisa Izjave o pristanku
11.Izjave o pristanku za automatizovano profiliranje
12.Izjave o pristanku prilagođene web stranici
13.Informacije za ispitanika
14.Izvještavanje ispitanika o povredi ličnih podataka
15.Izvještavanje nadzornom tijelu kada dođe do povrede
16.Procijena uticaja na zaštitu ličnih podataka
17.Protokol zaštite ličnih podataka

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *