iso-37001-certified-medal-anti-bribery-vector-12742273-e1552145333748

Da li ste preduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji?

ISO Organizacija je oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije.

ISO Organizacija je u oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu ISO 37001:2016 Sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije i do danas je postala druga najprodavanija norma na cjelom svetu! Ova norma ima za cilj da uspostavi efektivne mjjere za suzbijanje i sprečavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

SEVOI Grupacija je prva u ovom delu Evrope pokrenula organizaciju školovanja i implementacije sistema prema normi ISO 37001:2016.

ISTINA JE UVEK JASNA I KRATKA

SA ILI BEZ NAVODNIKA.

ZLOUPOTREBA OVLAŠĆENJA U PRIVATNE SVRHE

…je najjednostavnija i najtačnija definicija korupcije ili/i podmićivanja.

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primenjiv je u svim pravnim sistemima. Može se primjeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može garantovati da se podmićivanje nije dogodilo ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminisati  rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može da pomogne organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere koje su osmišljene za prevenciju, otkrivanje i preduzimanje mjera u vezi  podmićivanja.

NEKA BITNA PITANJA NA KOJIMA NORMA INSISTIRA

Koje metode prikupljanja informacija za praćenje učinaka organizacija koristi, i koliko često?

Da li su informacije o pregledu sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije dokumentovane kao dokaz? Nivo povjerljivosti?

Da li je organizacija razvila i pripremila set mjerljivih indikatora za mjerenje efekta u postizanju ciljeva?

Da li su projekti sa većim rizikom od korupcije prioritet revizora u odnosu na projekte sa manjim rizikom?

Da li je određena procedura/osobe koja će rezultate revizora dostaviti relevantnim nadležnim telima u organizaciji?

Koliko je delotvoran postupak dobijanja povratnih informacija o efikasnosti u zavisnosti od raznih izvora?

 

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *