Corruption-e1525765583720

ISO 37001:2016 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije

Vrlo interesantan sistem, posebno za javni sektor i lokalnu samoupravu, ali isto tako i za privatni sektor. Ovim sistemom uspostavljaju se kontrolni mehanizmi koji imaju zadatak maksimalno sprečiti svaku moguću koruptivnu aktivnost u organizaciji i izvan nje. Podmićivanje je jedno od najrazornijih i izazovnijih pitanja na svetu. Sa više od milijardu dolara godišnje plaćenog mita, posledice su katastrofalne, smanjujući kvalitet života, povećavajući siromaštvo i pogoršavajući poverenje javnosti.

Ipak, uprkos naporima na nacionalnom i međunarodnom nivou kako bi se rešilo podmićivanje, ono ostaje značajan problem. Priznajući ovo, ISO je razvio novu normu koja pomaže organizacijama da se bore protiv podmićivanja i promovišu etičku poslovnu kulturu.

ISO 37001, Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije, određuju niz mera koje pomažu organizacijama da spreče, otkriju i rešavaju podmićivanje. To uključuje prihvaćanje politike za borbu protiv davanja mita, imenovanje osobe koja će nadzirati poštovanje primanja mita, obuku, procenu rizika i dubinsku analizu projekata i poslovnih saradnika, provođenje finansijskih i komercijalnih kontrola te pokretanje postupaka izveštavanja i istrage.

ISO 37001 osmišljen je kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sistema za sprečavanje mita ili poboljšati kontrole koje trenutno u organizaciji postoje. Pomaže smanjiti rizik od podmićivanja i može pokazati vašim zainteresovanima da ste uspostavili dobru praksu međunarodno priznate kontrole upravljanja antikorupcijom.

Prednosti sertifikata ISO 37001 za vašu organizaciju:

– Pomaže u borbi protiv podmićivanja
– Promoviše etičku poslovnu kulturu
– Poboljšava rad i kontrolu nad ranjivim procesima
– Dokazuje predanost zaposlenika u najboljim praksama protiv davanja/primanja mita
– Prati i upravlja rizikom u vašem poslovanju
– Pokazuje da vaša organizacija sprovodi, održava i poboljšava program usklađenosti sa borbom protiv      podmićivanja
– Štiti kompaniju, imovinu, akcionare i direktore od podmićivanja
– Štiti zviždače
– Podstiče i sve vaše poslovne partnere da oni pokrenu izgradnju sistema borbe protiv                                podmićivanja u svojim organizacijama

Prednosti ISO 37001 za vaše klijente:

– Osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost
– Uspostavlja poverenje i verodostojnost kupcima
– Potvrđuje predanost najboljim praksama protiv davanja i/ili primanja mita
– Odbija mogućnost ponude mita

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *