KVALITET NIJE SVE, ALI SVE JE NIŠTA BEZ KVALITETA

SEVOI TRENING CENTAR Vas poziva na MEĐUNARODNO ŠKOLOVANJE za MENADŽERA KVALITETA ISO 9001 sa mogućnost poslovne saradnje koja će se održati u:

PULI, HOTEL PULA
21.-24. aprila 2020. god. sa trajanjem od 09:00 do 16:00 sati.

Školovanje vlastitih stručnjaka značajno smanjuje troškove implementacije i održavanja sistema kvaliteta i ne predstavlja trošak, nego investiciju u održivu budućnost.

Zašto se trebate prijaviti?

Osposobljavanje sertifikovanog  menadžera za sistem ISO 9001:2015, omogućuje Vam razvijanje potrebne stručnosti za podršku organizaciji u uvođenju, sprovođenju, upravljanju i održavanju sistema upravljanja kvaliteta (QMS) temeljenom na zahtjevima međunarodnog standarda  ISO 9001:2015.

Tokom ovog treninga steći ćete i temeljno razumevanje najbolje prakse sistema upravljanja kvalitetom. Na taj način ćete poboljšati zadovoljstvo partnera i ukupnu djelotvornost i efikasnost Vaše organizacije, a osim toga značajno ćete smanjiti troškove  poslovanja i spoljnih saradnika.

Nakon položenog ispita, kao vlasnik međunarodnog sertifikata, možete pokazati i dokazati praktična znanja i profesionalne sposobnosti za implementaciju i održavanje sistema upravljanja kvaliteta  u Vašoj i drugim organizacijama. Isto tako, SEVOI GRUPA ponudiće Vam mogućnost saradnje na izradi projekata, kao spoljni saradnik, kao i dalje mogućnosti edukacija.

Ko treba da se prijavi?

 • Savjetnici, rukovodioci ili članovi tima uključeni u projekt izgradnje, tranzicije, upravljanja i održavanja  daljnjeg unapređenja sistema kvaliteta
 • Stručni savjetnici koji žele ovladati sprovođenjem sistema upravljanja kvaliteta i kasnijim  održavanjem
 • Pojedinci (vlasnici procesa) koji su odgovorni za održavanje u skladu sa QMS  zahtjevima u svojim procesima
 • Rukovodioci  organizacionih jedinica u organizaciji
 • Interni revizori koji žele proširiti svoja znanja
 • Studenti svih fakulteta sa željom za dopunom vlastitih znanja

Ciljevi školovanja

 • Razumjeti implementaciju sistema upravljanja kvaliteta u skladu sa zahtjevima  ISO 9001:2015
 • Steći sveobuhvatno razumijevanje koncepta i pristupa standardu, metoda i tehnika potrebnih za efikasno  upravljanje sistemom kvaliteta
 • Razumeti odnos između komponenti sistema upravljanja kvaliteta i zahtjeva zainteresovanih strana
 • Sticanje potrebne stručnosti za podršku organizaciji u sprovođenju, upravljanju i  održavanju  QMS-a kako je navedeno u standardima  ISO 9001 i ISO 9004
 • Sticanje potrebne stručnosti za upravljanje timom koji uvodi ili održava sistem upravljanja kvaliteta
 • Razvijati znanja i kompetencije koje su potrebne za savjetovanje organizacija o najboljim  svjetskim praksama u upravljanju kvalitetom
 • Sticanje znanja i veština potrebnih za analizu i donošenje odluka u kontekstu  upravljanja kvalitetom
 • Pripremiti organizaciju za reviziju i nadzor standarda ISO 9001:2015

Obrazovni pristup

Trening se temelji na teoriji i praktičnom radu:

 • Praktične vježbe i diskusija sa predavačem
 • Zajedničko tumačenje i pregled vježbi kako bi se pomoglo u pripremi ispita
 • Probni test sličan završnom ispitu

Naši predavači su licencirani menadžeri sistema upravljanja prema raznim svjetskim normama, iskusni savetnici i auditori  sa više od 15 godina iskustva u sistemima upravljanja prema raznim međunarodnim normama.

Budite slobodni ovu elektronsku poruku proslijediti vašim kolegama i poslovnim partnerima.

Veselimo se druženju na edukaciji.

Preko 1500 zadovoljnih klijenata garancija su da ćemo ispuniti sva Vaša očekivanja!
Obratite nam se sa punim povjerenjem, jer ćemo uvek zastupati Vaše interese!
Radujemo se mogućnosti zajedničkog rada i napredovanja!

CENA ŠKOLOVANJA SA ISPITOM:
106.000,00 RSD + PDV
U cenu školovanja uračunata su tri puna pansiona (švedski sto) sa boravišnom taksom.
Mogućnost plaćanja u dva obroka.

Ukoliko Vaša organizacija nema implementiran sistem 9001, a potpiše ugovor sa SEVOI GRUPOM o implementaciji ISO 9001:2015 sistema, cena usluge implementacije umanjuje se za iznos plaćen za školovanje.

Više o Hotelu Pula

*Slanjem ove prijavnice dajete dozvolu društvu Sevoi d.o.o., Oreškovićeva 1a, 10000 Zagreb, OIB: 86157498303, da kao Voditelj obrade ličnih podataka obrađuje Vaše lične podatke (gore navedene) a sve u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 i Zakonu o sprovođenju Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. Svrha obrade ličnih podatka za koju dajete ovu dozvolu je prijava na školovanje i daljnje informisanje prijavitelja o aktualnim školovanjima, seminarima i aktuelnostima. Obradi ličnih podataka možete se u svako doba usprotiviti i opozvati datu dozvolu. Vezano za opoziv dozvole, za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših ličnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Opštom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti na sedeće načine:
*pisanim putem na adresu: Sevoi d.o.o., Oreškovićeva 1a, 10000 Zagreb
*e-mailom na adresu: info@sevoi.eu

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *