Memorandum o uspostavljanju partnerstva o provedbi projekta iz oblasti prevencije korupcije, između Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) i konsultantske kuće Sevoi grupe BH, potpisan je danas u Sarajevu.

Dokument, kojim je definirana uspostava institucionalne saradnje na planu efikasnije borbe protiv korupcije u javnom i privatnom sektoru u BiH, potpisali su Sevoi grupa BH i zamjenik direktora APIK-a Dragan Slipac, u prisustvu predsjednika Uprave Sevoi grupe Željka Krpana.

Kako je u povodu tog čina rečeno, operacionalizacija spomenutog memoranduma podrazumijeva implementaciju međunarodnog standarda “Sistem upravljanja antikorupcijom prema zahtjevima norme ISO 37001:2016” (ISO 37001:2016 Anti-bribery management system).

Zamjenik direktora APIK-a Dragan Slipac istaknuo je značaj uspostave institucionalnog partnerstva i unapređenja antikorupcijskog angažmana, kao i uvođenja evropskih standarda kada se radi o etici poslovanja i jačanju transparentnosti i odgovornosti na tom planu, osvrnuvši se ukratko na historijat ustanovljenja APIK-a, počevši od utemeljenja ove agencije 2009. godine.

Potcrtao je kako se korupcija, kada se radi o privatnom sektoru, najčešće javlja u interakciji s javnim sektorom te da je u tom segmentu neophodno podići standarde, uspostavljajući odgovarajući sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u kontekstu sa strateškim planiranjem i unapređenjem poslovanja privrednih subjekata te primjenom spomenutog standarda.

Sevoi grupa BH istaknula je kako korupcija, uz nezaposlenost, predstavlja ‘goruću temu’ za našu zemlju, podsjećajući kako je konsultantska kuća koju predstavlja prva u BiH i druga u Evropi certificirana po ISO standardu 37001:2016.

Također je dodano kako je Sevoi grupa pokrenula poslovni portal (www.sevoi.eu), namijenjen javnom sektoru, a na kojem se mogu naći informacije značajne za jačanje mehanizama u borbi protiv korupcije.

Potpisivanje spomenutog memoranduma pozdravio je predsjednik Uprave Sevoi grupe Željko Krpan, podsjećajući na značaj donošenja prve međunarodno priznate standardne norme ISO 37001:2016, te navodeći da je antikorupcijski angažman propraćen donošenjem određenih strategija, akcijskih i planova integriteta, a da ta međunarodna norma cijeli taj sistem nadograđuje s više od 50 posto dodatnih zahtjeva u kontekstu borbe protiv korupcije.

Rečeno je, između ostalog, kako institucionalna saradnja u tom važnom segmentu podrazumijeva partnerstvo na razvoju programa i projekata iz oblasti prevencije korupcije kroz prizmu primjene spomenute međunarodne norme, kao i razmjenu informacija s javnim institucijama u toj oblasti, te koordinaciju ugovornih strana na tom planu i razvoj edukativnih programa, uključujući i publiciranje informacija u vezi s primjenom međunarodne norme ISO 37001:2016.

ISO 37001 je objavljen 2016. godine i predstavlja međunarodni standard za sistem upravljanja protiv korupcije. Standard, koji je trenutno najtraženiji u svijetu, osmišljen je tako da pomogne organizacijama u implementaciji i održavanju specifičnih mjera koje im pomažu u sprečavanju, otkrivanju i suzbijanju potencijalnih koruptivnih aktivnosti, a koje najčešće predstavljaju zloupotrebu javnih ovlasti u privatne svrhe.

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sistemima, bilo da se radi o malim, srednjim, ili velikim organizacijama, odnosno u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni.

Usaglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da jamči da se korupcija/podmićivanje nisu dogodili, ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminirati rizik od te pošasti, međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i poduzimanje mjera u vezi korupcije.

Nadalje, implementacijom spomenute norme, organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju namjeru poslovanja na etičan, transparentan i odgovoran način.

Tekst preuzet sa portala vijesti.ba na niže navedenom linku:

http://www.bhrt.ba/vijesti/tokom-2018-podneseno-116-prijava-za-korupciju/

http://www.fena.ba/article/1073798/memorandum-o-uspostavi-antikorupcijskog-partnerstva-apik-a-i-sevoi-grupe-bh

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *