Održan FUK seminar u Brčkom

SEVOI GRUPA d.o.o. u saradnji sa EURO PRO CERT-om, članicom Evropske organizacije za finansijsko upravljanje

u utorak 15. marta u hotelu Jelena u Brčkom održala je seminar na temu Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) integrirano sa zakonom o zaštiti ličnosti (GDPR). Seminar je namenjen svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava, Licima odgovornim za zaštitu podataka o ličnosti (integrisani sistem).

Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti FUK-a, strateškog planiranja i GDPR-a prenio je praktično i teorijsko iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona.

Gostujući predavač Ilija Greksa, voditelj sektora FUK-a za SEVOI grupaciju govorio je o implementaciji i provođenju FUK-a kroz sofversku aplikaciju.

Na seminaru su prisustvovali predstavnici članova Vlade i institucija Brčko distrikta BiH. Nakon održanog edukacijskog dijela pristupilo se polaganju ispita za certificiranog rukovodioca za finansijsko upravljanje i kontrolu.

Seminar ne samo da je bio edukativnog karaktera nego sa ne istom održao i radni sastanak sa predstavnicima Centralne harmonizaciske jedinice na kom su se dogovorile daljnje aktivnosti u radu na što boljoj prezentaciji i implementaciji Finasijiskog upravljanja i kontrole u institucijama Brčko distrikata BIH.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *