telemedicine

U opštini Teslić, 17.juna 2021.godine održan je prvi radni sastanak na temu Uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole – FUK  u pilot opštini Teslić. Sastanku je ispred SEVOi grupe prisustvovao Mihajlo Rožić, direktor dok su ispred opštine Teslić sastanku prisustvovali Milovan Stanković, zamjenik načelnika opštine i Dejana Vuković koordinator za FUK, sastanku je prisustvovao i predstavnik saveza Goran Rakić.
SEVOi grupa je izabrala opštinu Teslić kao pilot opštinu za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole – FUK, na osnovu kojeg ćemo u narednom periodu vršiti razmjenu iskustava na ostale zainteresovane jedinice lokalne samouprave. Obaveze SEVOi grupe su da:
  • -Pripremi plan uvođenja sistema FUK i upozna rukovodeće organe sa dinamikom aktivnosti;
  • -U saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica izvrši identifikovanje i dokumentovanje svih elemenata FUK;
  • -Pripremi popis i knjigu poslovnih procesa;
  • -U saradnji sa rukovodiocima organizacionih jedinica izvrši identifikovanje, procjenu i dokumentovanje rizika u odgovarajućem registru;
  • -Sprovede završnu prezentaciju sistema.
Na prvom sastanku prezentovana je lista procesa u opštini Teslić koja će nakon konsultacija unutar same opštine pretrpjeti određene izmjene i dopune shodno internim potrebama opštine Teslić. Kao naredni korak nakon usaglašavanja identifikovana je izrada i klasifikacija samih procesa nakon koje će se izraditi i Lista rizika.

Sam proces predviđen je da traje do kraja oktobra mjeseca nakon čega će se izvršiti završna prezentacija sistema i primopredaja dokumentacije i sertifikata. Savez opština i gradova Republike Srpske učestvovaće u procesu i na kraju organizovati prezentaciju za sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave koje žele implementirati finansijsko upravljanje i kontrolu-FUK u svojim opštinama i gradovima.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *