UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR NEKRETNINA ?

Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organizujemo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, upoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale promjene ( čestice, stanovi, poslovni prostori, zemljišta,…..)

        JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU NEKRETNINA

*čestica
*stanova
*poslovnih prostora za vlastite potrebe jedinice lokalne samouprave
*poslovnih prostora
*zemljišta
*javnih površina ( nerazvrstanih puteva, parkirališta, parkova,….)
*komunalne infrastrukture
*sportsko rekreativnih objekata
*kulturnih objekata i spomenika kulture
*obrazovnih ustanova
*gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretninama sastoji se od 5 funkcionalnih cijelina. Izrada i kasnije praćenje promjena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretninama kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, analize portfelja i potportfelja nekretnina.
U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savjetnika i stručnjaka s iskustvom više od 100 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA VOĐENJE NEKRETNINA

Registar NEKRETNINA je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom.

                                 MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

*Inventura – upis jedinica imovine
*organizacija jedinica imovine u Portfelje i Podportfelje
*Praćenje dodatnih karakteristika po Podportfeljima i jedinicama imovine
*Praćenje finansija po Portfeljima i jedinicama imovine
*Analitičko praćenje jedinica imovine
*Bjeleženje procijena jedinica imovine
*Ispis kataloga Portfelja s brojem jedinica imovine
*traženje jedinica imovine prema raznim filterima
*Ispis i kreiranje raznih izvještaja
*Pregled unosa gruntovno i katastar
*Upravljanje Portfeljima i podportfeljima

USLUGA PRUŽA MOGUĆNOST KORIŠTENJA SOFTVERA KAO WEB APLIKACIJU SMJEŠTENU NA SERVER.

Usluga je namjenjena svim Korisnicima koji imaju potrebu za brže i efikasnije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *