SEVOI grupa Banja Luka je dobila poziv da prisusutvuje i prezentuje svoj rad  na seminaru na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK u jedinicama lokalne samouprave“, koji se održao 16. februara 2022. godine u hotelu „Kardial“, u Tesliću, sa početkom u 11:00 časova u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske. Na seminaru su, pored načelnika za finansije, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija RS, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS kao i ostali relevantni akteri koji su  uzeli  učešće na  tom događaju.

Učesnici seminara „Finansijsko upravljanje i kontrola – FUK u jedinicama lokalne samouprave“

  • Dejana Vuković, koordinator za FUK opština Teslić
  • Bojan Ćurić, Viši revizor za finansijsku reviziju GSRJS RS
  • Mihajlo Rožić, SEVOI grupa

 

Projekat „Povećanje obuhvata obveznika poreza na nepokretnosti“

  • Snježana Kelečević, savjetnik ministra finansija
  • Božana Šljivar, savjetnik gradonačelnika za finansije i kontrolu

Prezentacija projekta „Masovna procjena vrijednosti nekretnina“

  • Jasenko Nedinić, pomoćnik direktora Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove

Prezentacija EU projekta „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u Bosni i Hercegovini“

  • Brankica Lenić, ključni ekspert za Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiHP

Prezentacija Modela Pravilnika o sportu

  • Bojan Ćurić, Viši revizor za finansijsku reviziju GSRJS RS

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *