Trodnevno akreditovano školovanje za sticanje zvanja koordinator za finansijsko upravljanje i kontrolu (FUK) održana je 17-19. juna na Univerzitetu za poslovne studije u Banjaluci. Organizator je bila Sevoi Grupa d.o.o Banja Luka, a učesnici su bili predstavnici javnog sektora Republike Srpske, koji su se upoznali sa prednostima korištenja FUK sistema u cilju sigurnijeg, organizovanijeg i uspješnijeg poslovanja.

„Edukacija je bila veoma dobro i kvalitetno osmišljena. Predavači su odlično iskoristili vrijeme da kroz jasne primjere, dinamičnu diskusiju i vježbe objasne neophodnost primjene FUK sistema svugdje gdje ljudi zaista žele uređeno i odgovorno poslovanje, što na kraju jedino i donosi željene rezultate i na nivou organizacione jedinice i cijele organizacije,“ rekla je Mira Matijašević ispred Inspektorata Repulike Srpske.

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao i imenovanje koordinatora za FUK, takođe je i zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava u Republici Srpskoj. Ovo je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava.

Nakon održane edukacije kandidati su uspješno položili ispit za zvanje koordinatora za FUK, ispunivši tako uslov za dobijanje sertifikata koji je važeći u cijeloj EU.

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *