SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-a

INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR) i ANTIKORUPTIVNE NORME ISO 37001 – PLAN INTEGRITETA

U periodu od29.03. – 31.03.2022 . Godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću SEVOI GRUPA d.o.o.održala je Akreditovano školovanje za Rukovodioce finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) zajedno sa integracijom i implementacijom zaštite ličnih podataka a na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) kako I antikoruptivne norme ISO 37001 – PLAN INTEGRITETA

U izuzetno prijatnoj atmosferi prezentovane su prva dva dana osnove FUK-a kao i novosti u implementaciji sa posebnim osvrtom na praktičnu primјenu i problematiku.

U posljednjem danu školovanja pažnju učesnika je privuklo predavanje na temu ISO 37001 odnosno anti koruptivnoj normi a posebno na njegovoj integraciji u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa praktičnom prezentacijom softverske aplikacije kao alata u radu.

Zahvaljujemo se svim učesnicima
S poštovanjem,

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *