Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na novi ciklus školovanja u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu:

SERTIFIKOVANO ŠKOLOVANJE ZA RUKOVODIOCE FUK-a

INTEGRACIJA SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR) i ANTIKORUPTIVNE NORME ISO 37 001 – PLAN INTEGRITETA

U nastavku se informišite o rasporedu trodnevnog stručnog školovanja za 2022. godinu.

TRODNEVNO ŠKOLOVANJE

U nastavku se možete detaljnije informisati o akreditovanom školovanju u trajanju od 3 dana. Nakon uspešno položenog ispita kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU), kao i uverenje o pohađanju seminara o GDPR-u, i
ISO 37 001 (antikoruptivna međunarodna norma), metodologija izrade plana integriteta

KOME JE NAMJENJENO ŠKOLOVANJA :

 • RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ČLANOVI TIMA ZA FUK
 • MANAGERU GDPR-a ili LICU ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
 • OSOBI ZADUŽENOJ ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA BORBU PROTIV KORUPCIJE ILI MANAGER ISO 37 001

Školovanje za Rukovodioca FUK-a i Lice za zaštitu podataka o ličnosti će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze, i postupanje po rizicima sa integracijom GDPR-a u isti.

Školovanja za OSOBU ZADUŽENU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I OSOBU ZADUŽENU ZA NEPRAVILNOSTI će Vam omogućiti da ovladate datim znanjima i osposobite se za rad na softverskim aplikacijama sa primerima iz prakse

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vježbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sljedi polaganje ispita.

Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU) i UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA IMPLEMENTACIJU I UPRAVLJANJE GDPR-om, kao i UVERENJE ZA UPRAVLJANJE KORUPTIVNIM RIZICIMA I NAČIN OTKLANJANJE ISTIH (iz norme ISO 37001)

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

– Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, sa iskustvom od preko 1.000 polaznika školovanja u državama regiona, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, Predsednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

GOST PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

Danijela Vlček-Vadlja, upravni pravnik; Menadžer za GDPR; EOQ menadžer kvaliteta ISO 9001, Međunarodno priznati stručnjak za restrukturiranje

– Ivan Topić ing. Konsultant i predavač sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta kvalitetom. Duži nis godina se bavio implementacijom ISO sistema u privredi. Auditor 9001 i 14001, 18001 OHSAS, Auditor Rizika, Lead Auditor 9001 i 14001, Auditor 37001, Auditor 30001.

Mladen Maksimović, master. prvanik koordinator za plan integriteta

OSPOSOBLJNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA FUK:

 • Praćenje i ocenjivanje cjelokupnog sistema unutrašnje kontrole
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
 • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju
  odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 • Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

GDPR:

 • Snimak stanja organizacije (intervjui po sektorima)
 • Izrada prateće provedbene dokumentacije (politike, kodeks, izjave, formulari)
 • Evidencije o radnjama obrade
 • Obaveze rukovalaca i obrađivača vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Prava Lica koja se obrađuje vezano za Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Integracija GDPR-a u sistem unutrašnjih kontrola
 • PREZENTACIJA GDPR-a NA SOFTVERSKOJ APLIKACI

ISO 37001 – ANTIKORUPTIVNA NORMA

 • Upoznavanje sa 10 poglavlja Norme
 • Integracija sa FUK-om u procesnoj orjentaciji
 • Identifikacija i obrada koruptivnih rizika
 • Mjere otklanjanja koruptivnih rizika
 • Koordinacija aktivnosti sa osobom zaduženom za nepravilnosti
 • Praćenje koruptivnih rizika
 • PREZENTACIJA ISO 37001 NA SOFTVERSKOJ APLIKACIJI

PLAN INTEGRITETA

 • Metodologija izrade plana integriteta u Republici Srpskoj

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA TRODNEVNOG ŠKOLOVANJA:

29.03. – 31.03.2022.

Hotel „Kardial“ Teslić u 10:00 sati

  • Cijena noćenja po osobi, jednokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi
   140,00 km dnevno
  • Cijena noćenja po osobi, dvokrevetna STANDARD soba, pun pansion, iznosi
   120,00 km dnevno

U cijenu smještaja je uključeno:

  • Neograničeno korištenje rekreativnog zatvorenog bazena
  • Neograničeno korištenje Green Spa Oaze

Doplate po osobi dnevno/KM:

  • Boravišna taksa i osiguranje 2,20 KM dnevno
  • Prijava boravka 1,00 KM po osobi jednokratno pri dolasku

Kotizacija za polaznike:

 • ZA JEDNU OSOBU: 500,00 KM + PDV
 • ZA DVE OSOBE: 850,00 KM + PDV
 • ZA TRI I VIŠE OSOBA: 1.020,00 KM + PDV

POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK- a: 150,00 KM +PDV

UVERENJE O ZAVRŠENOM STRUČNOM SEMINARU ZA LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I OSOBE ZA ANTIKORUPCIJU GRATIS

Ukoliko Vaša organizacija nema implementiran FUK ili GDPR, a potpiše ugovor sa SEVOI GRUPOM o implementaciji FUK-a ili GDPR-a, cena usluge implementacije umanjuje se za iznos plaćen za školovanje.

AGENDU PREUZMITE OVDE

 • FUK
 • ZAKONSKA REGULATIVA
 • OPŠTI DEO
 • KNJIGA PROCESA
 • REGISTAR RIZIKA
 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Komentari su zaključani