financial-control

Sevoi Grupa specijalizovana je za pružanje konsultantskih usluga u vezi sa implementacijom finansijskog upravljanja i kontrole, kao i pružanje usluga edukacije.

Implementacija finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) zakonska je obaveza javnog sektora Republike Srbije prema članu 81 Zakona o budžetskom sistemu i ujedno preduslov za zatvaranje poglavlja 32 pri pristupanju u EU. Odnosi se na sve korisnike budžeta u Srbiji i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samoocenjivanja, skraćenice GIFUK, koji su korisnici budžeta obavezni da predaju jednom godišnje – do 31. marta.

Sevoi Grupa je članica regionalne grupacije, koja je akreditovana na području Evropske unije, i ima vrhunsko predznanje i neophodno iskustvo u izradi, implementaciji i edukaciji sistema FUK-a, sa više od 700 klijenata.

Sevoi Grupe, kaže za naš portal da se osim FUK-a bave i izradom strateškog plana, finansijskog dokumenta iz kojeg je proizašao programski budžet, a koji se radi na trogodišnjem nivou jednako kao budžet.

– Sevoi Grupa ima stručnjake koji mogu da izrađuju sve projekte strateškog nivoa, koji su obavezni za jedinice lokalne samouprave i javni sektor. Imamo razvijene i vlastite softvere za finansijsko upravljanje i kontrolu, javne nabavke i naplatu potraživanja, kao i obiman projekat u vezi sa upravljanjem imovinom u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, zajedno sa strategijom upravljanja tom imovinom, te softverom za registar celokupne imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, što još nije zaživelo u Srbiji – kaže SWVOI GRUPA dodajući da rade i implementaciju ISO sistema upravljanja kvalitetom, u integraciji sa finansijskim upravljanjem i kontrolom.

– Ne postoji projekat koji je zakonski određen u javnom sektoru, a da ne možemo da ga odradimo – ističe SEVOI GRUPA.

Iskustvo

Sevoi Grupa odradila je više od 900 projekata na području regiona i smatraju se top stručnjacima u tom području.

Kao konkurentsku prednost na tržištu, osim velikog iskustva, ističu i softversko rešenje koje stavlja FUK u sasvim drugačiji i primenjiviji kontekst.

– Implementacijom softvera svaki rukovodilac ima svoju organizaciju na dlanu i može za 30 sekundi saznati bilo koji podatak koji ga interesuje u vezi sa sistemom FUK-a, a isto tako dobija i najdetaljniju sistematizaciju radnih mesta, te jednostavno primenjiv registar rizika koji je u stvari ključni deo finansijskog upravljanja i kontrole.

SEVOI GRUPA naglašava da je implementacija FUK-a i dalje strana tema u javnom sektoru Republike Srbije i da im je teško da razumeju šta se to od njih konkretno traži.

– Iz tog razloga održavamo seminare koji detaljno pojašnjavaju što je u stvari sistem FUK-a i strateški plan kao takav. Mi smo odškolovali javna preduzeća i jedinice lokalne samouprave, te kompletno klijente čije smo projekte odradili ili ih radimo, pa možemo reći da su bili kvalitetno pripremljeni za implementaciju – kaže SEVOI GRUPA dodajući da ipak još postoji onaj strah od nepoznatog i novog.

– Po pravilu, kada klijenti uvide koliko im je sistem FUK-a u stvari pomoć, bez obzira na to što je obaveza, sve ide lakše.

U korak sa regionom

Klijenti Sevoi Grupe su svi budžetski korisnici, direktni ili indirektni, gradovi, opštine, jedinice lokalne samouprave, javno komunalna preduzeća svih delatnosti, instituti, bolnice, domovi zdravlja, ustanove kulture, studentski centri i drugi.

Poredeći poslovanje u Srbiji sa drugim tržištima i to koliko kompanije kasne za uvođenjem određenih sertifikata u poslovanju, SEVOI GRUPA naglašava da idemo u korak sa regionom, te da se samo nešto sporije zaključuju poslovi, nego na primer u Hrvatskoj.

– Većina kompanija ima uvedene ISO sisteme, što je vrlo pozitivno. Javni sektor treba da poradi na pojednostavljivanju davanja svojih usluga, jer oni služe poboljšanju života građana. Znači, bolja organizacija poslovanja, umrežavanje glavnih institucija i sve što olakšava građanima da na jednom mestu dobiju ono što traže – zaključuje SEVOI GRUPA.

ekapija.com

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *