edukacija4

Međunarodno jedinstveno školovanje „Menadžera funkcije usklađenosti sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije prema zahtevima norme ISO 37001:2016“

Da li ste preduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji?

ISO Organizacija je u oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu ISO 37001:2016 sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije i do danas je postala druga najprodavanija norma na celom svetu! Ova norma ima za cilj da uspostavi efektivne mere za suzbijanje i sprečavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

Sevoi grupacija je prva u ovom delu Evrope pokrenula organizaciju školovanja i implementacije prema normi ISO 37001:2016.
Budite među prvima ( Hrvatska 8, Srbija 6, BiH 1) do sada školovanim osobama za „Menadžera funkcije usklađenosti sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije prema zahtevima norme ISO 37001:2016“

Upravo zbog tog pitanja, pruža Vam se mogućnost da dođete i naučite! Pozivamo Vas, kao naše sadašnje i buduće korisnike, a zatim i kao deo stručne javnosti na prvo jedinstveno međunarodno školovanje za Menadžera funkcije usklađenosti sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije prema zahtevima norme ISO 37001:2016 

Tema školovanja će biti obrađena kroz različite aspekte, gde će se govoriti o:

 • O korupciji u svetu- Transparency International
 • Uvod u normu i zahteve – Norma ISO 37001:2016
 • Struktura norme ISO 37001:2016
 • Metodologija implementacije
 • Najvažniji zahtevi
 • Elementi anti koruptivnog programa
 • Obaveza top menadžmenta
 • Korist od implementiranog sistema ISO 37001:2016

Kompetencije koje ćete steći školovanjem:

 • Izrada elemenata anti koruptivnog programa
 • Poznavanje strukture norme
 • Metodologija implementacije
 • Poznavanje zakonske regulative
 • Pripremanje i uspostavljanje sistema upravljanja anti korupcijom
 • Sprovođenje mera poboljšanja sistema upravljanja menadžmentom za borbu protiv korupcije u organizacijama svih veličina i vrsta

Preko 800 zadovoljnih klijenata garancija su da ćemo ispuniti Vaša očekivanja!

Obratite nam se sa punim poverenjem, jer ćemo uvek zastupati Vaše interese!

Radujemo se mogućnosti zajedničkog rada i napredovanja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *