Organizujemo dvodnevno školovanje  na temu „Procedura i način apliciranja za bespovratna sredstva iz EU fondova“, koji će se održati u Banja Luci dana  31. oktobra i 1. novembra 2019. godine.

Svrha seminara

Obuka zaposlenih u republičkim organima uprave, republičkim upravama, republičkim upravnim organizacijama, javnim preduzećima i ustanovama i poslovnoj zajednici  iz oblasti identifikacije, pripreme i vodjenja razvojnih projekata.

Rezultati seminara

  • Da učesnici  kroz praktičan rad i uz stručni nadzor predavača rade na izradi         konkretnih projektnih prijedloga prema metodologiji koju primjenjuju medjunarodne donatorske institucije,
  • Približavanje procedura za apliciranje, pisanje projekata i razrada projektnih ideja,
  • Podizanje svijesti kod zaposlenih o mogućnostima koje nude EU i drugi dostupni fondovi,
  • Edukacija zaposlenih o načinu kako da pronadju odgovarajući javni pozivm da pripreme i izrade konačan projekat,

Učesnici

Odgovorna lica ili članovi projektnih timova koji direktno ili indirektno učestvuju u pripremi i realizaciji projekata.

 

Izvođač
prof. dr. Saša Mičić

Datum i mjesto održavanja
Banja Luka, 31. oktobar i 1. novembar 2019. godine Hotel Jelena Jovana Dučića 25
(TC Emporium krug Čajevca)

Vrijeme održavanja
09.30-15.30 sati

CIJENA ŠKOLOVANJA
Kotizacija za dvodnevno školovanje: 590 KM + PDV
Kotizacija po učesniku za 3-4 učesnika sa 5 % popusta: 560 KM + PDV

CIJENA UKLJUČUJE

  • Stručna predavanja predavača
  • Materijale koji prate seminar
  • Popis učesnika seminara s podacima za daljnje kontakte
  • Izdavanje certifikata
  • Ručak na bazi švedskog stola i kafu tokom pauza
  • Besplatan parking

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *