Sporazum o saradnji

Sporazum o saradnji Saveza opština i gradova Republike Srpske i SEVOI grupe

U cilju što efikasnije i efektnije implementacije međusobne profesionalne regulative, unapređenja rada jedinica lokalne samouprave i profesionalnog usavršavanja kadra JLS, danas je potpisan Sporazum o saradnji između Saveza opština i gradova Republike Srpske i SEVOI Grupe.

Cilj Sporazuma je podsticanje razvoja teorije i prakse u oblastima Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK), Strateško upravljanje imovinom, Strateško planiranje i razvoj, Implementacija standarda i sistema kvaliteta i sigurnosti i Izrada dokumentacije prema uredbi o zaštiti ličnih podataka GDPR u javnom sektoru, posebno u cilju kontinuiranog usaglašavanja zakonodavstva sa međunarodno priznatom regulativom i dobrim praksama ekonomsko razvijenih zemalja.

Više na: Alvrs.com

Komentari su zaključani