STRATEŠKO UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

Sevoi grupacija je međunarodna regionalno pozicionirana grupa koja deluje u sinergiji nekoliko konsultanskih kompanija specijalizovanih u oblastima Strateškog upravljanja imovinom.

ZAŠTO JE VAŽNO UPRAVLJATI IMOVINOM

Kada pričamo o Strateškom upravljanju imovinom, isključivo govorimo o imovini, nekretninama koje su u vlasništvu, suvlasništvu, posedu ili udelu jedne jedinice lokalne samouprave.

Upravljanje imovinom oslanja se na niz zakonskih odredbi, akata i odluka za svaku jedinicu lokalne samouprave.

UPRAVLJANE IMOVINOM SPROVODI SE ZBOG DVA OSNOVNA CILJA:

 1. Zbog potpore razvoju lokalne samouprave i
 2. Zbog pribavljanja upravnih prihoda iz alternativnih izvora

Svaka imovina ima potencijal za stvaranje koristi za privredu.

Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka o:

 1. Sticanju imovine
 2. Korišćenju imovine
 3. Raspolaganju imovinom za vlasnika
 4. Ili kao potencijalna investicija

USPEŠNO UPRAVLJANJE IMOVINOM SPROVODI SE KROZ 12 KORAKA:

1.POPIS IMOVINE­– prikupljanje podataka iz katastra

2.TRANZICIJSKA PITANJA – pitanja vlasništva, povrat imovine

3.KLASIFIKACIJA IMOVINE – po klasi i podklasi

4.FUNKCIONALNOST IMOVINE

A – imovina za direktne potrebe JLS

B – diskrecijska imovina za rešavanje socijalnih, kulturnih, sportskih i Drugih potreba

C – imovina za ostvarivanje prihoda

5.PROCENA VREDNOSTI IMOVINE – sprovođenje tzv. UPOREDNE metode kako bi bili približno realnim tržišnim cenama

6.OPERATIVNI IZVEŠTAJI – računovodstveni izveštaji, podaci o prihodima i troškovima po svakoj JLS

7.FINANSIJSKA ANALIZA – po svakoj klasi kroz njegove prihode i troškove

8.DEREGULACIJA IZNAJMLJIVANJA – razmotriti sve zakupe i otvoriti se prema tržištu

9.PRAĆENJE SUBVENCIJA – imovina koja se daje u zakup stvara najviši dohodak

10.IZVEŠTAVANJE O IMOVINI – potpune i jezgrovite informacije o imovini, Registar imovine, Struktura imovine, Knjiga jedinice imovine

11.SVEOBUHVATNI / CELOVITI PLAN – obuhvata izradu i realizaciju dugoročne politike pri upravljanju i realizaciju preduzetih mera, Strategija upravljanja imovinom, Plan upravljanja imovinom

12.KONSOLIDOVANO UPRAVLJANJE – centralizovati upravljanje u jedan odsek

CJELOKUPNI PROJEKAT PO KOM SMO JEDINSTVENI NA TRŽIŠTU SPROVODIMO KROZ PET FAZA:

( KLJUČ U RUKE )

1.USLUGA UNOSA JEDINICE IMOVINE – kroz Registar imovine unose se osnovni podaci, dodatni, Finansijski i ostalo, kompletna analitika evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom

2.SOFTVERSKO REŠENJE ZA UPRAVLJANJE I IZVEŠTAVANJE O IMOVINI – mogućnost korišćenja Softvera kao Web aplikaciju smeštenu na server

3.IZRADA STRATEGIJE I PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM – sadrži:

 1. A) PRIPREMA PLANIRANJA – na osnovu čega je izrađena
 2. B) UVOD – uopšteno o imovini i upravljanju
 3. C) O OBVEZNIKU – glavni i opšti podaci
 4. D) ANALIZA STANJA/OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA – snaga, slabost, prilike, pretnje
 5. PEST ANALIZA – političko/pravni, ekonomski, socijalno, tehnolški
 6. ANALIZA LJUDSKIH RESURSA – interna
 7. ANALIZA AKCIONARA– grupe, lobiji, institucije
 8. ANALIZA FIN:IZVEŠTAJA – horizontalna, vertikalna
 1. E) UPRAVLJANJE IMOVINOM – kroz 12 koraka
 1. EDUKACIJE
 2. ŠKOLOVANJE ZA MENADŽERA UPRAVLJANJA IMOVINOM – sertifikacija, ISO 55001:2014

Assets Managment

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina i Strategije upravljanja imovinom, naš tim savetnika i sertifikovanih stručnjaka sa iskustvom preko 200 izrađenih projekata stoji vam na raspolaganju.

Usluga je namenjena svim korisnicima koji imaju potrebu za brže i svrsishodnije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

VI SAMI ODLUČITE KAD !

KAKO?

TO S POVERENJEM PREPUSTITE NAMA !!

 • FUK
 • STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM
 • STRATEŠKO PLANIRANJE

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *