ID fraud


Poštovani poslovni prijatelji,

U cilju zaštite i sprečavanja delimične zloupotrebe identiteta brenda SEVOI sa ciljem korišćenja istog u svrhu preuzimanja stečenih poslovnih odnosa i vrednosti koje „SEVOI  GRUPA d.o.o.“ Banja Luka  u proteklim godina izgradila u radu sa partnerima u javnom sektoru Republike Srpske  a  ostvarila je kroz implemetaciju:

  •  100 projekata FUK-a u regiji
  • 345 školovanih Rukovodioca FUK-a
  • preko 400 polaznika seminara iz područja finansija upravljanja i rizika

Obaveštavamo Vas da smo detaljnijom analizom konstatovali da je smenjeni bivši direktor SEVOI GRUPA SARAJEVO d.o.o. gdin. Senad Hoermann osnovao firmu a u saradnji sa smenjenom direktorkom SEVOI GRUPE BEOGRAD Nalvedinom Rukavinom,sve osmislio i sproveo  sa ciljem kako je on sam rekao “neprijateljskog preuzimanja”tržišta, što na sreću nije uspelo.

Posledica tih aktivnosti će imati sudsko-pravni epilog za naknadu štete vlasnicima firme SEVOI  

Dužni smo svim dosadašnjim i budućim partnerima  da prenesemo informaciju koja zbunjuje naše klijente u Republici Srpskoj. 

Firma koja zloupotrebljava zaštićeno  ime SEVOI osnovana je u decembru  2019. godine,od strane radnika i direktora Sevoi Grupe Sarajevo Senada Hoermana , a sa sedištem u advokatskoj kancelariji u Banja Luci   što je vidljivo na stranici APIFA-a, a pod nazivom „SEVOI FINANCIAL CONSULTING“,  sa istom delatnošću kao i SEVOI GRUPA d.o.o. Banja Luka. 

Primili smo veliki broj obaveštenja od strane naših poslovnih partnera, da smenjeni  direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Sarajevo Senad Hoermann , kontinuirano obmanjuju javnost  poslovnim   zastupanjem novo firme na tržištu Republike Srpske, a koja je delimično otuđila identitet SEVOI  d.o.o..  te koristi ime SEVOI .

Neispunjenje poslovnih rezultata, kontinuirano zanemarivanje klijenata, i preuzetih ugovornih obaveza, izneveravanje poverenja poslodavca i loše finansijsko  vođenje „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Sarajevo  uzrokovalo je smenu direktora Senad Hoermanna,  što je bilo i posledični razlog i poslovnog razlaza sa gore navedenom osobom.

Sve gore navedeno i delimično otuđenje identiteta „SEVOI d. o.o.“ jasna je namera obmane klijenata i korišćenja svih poslovnih kontakata SEVOI GRUPE d.o.o. Banja Luka  sa javnim sektorom Republike Srpske, a sve za ostvarenje lične materijalne koristi. 

Važno je napomenuti kao informaciju da je dotična „EKIPA“ isti poslovni poduhvat  učinila i u republici Srbiji , što smo isto tako poslovno uspešno osujetili.

Prethodno opisane situacije u poslovnom svetu karakterišu se kao nemoralna, neetična i neprofesionalna postupanja kojima je jasan cilj obmana poslovnog okruženja.

Kako bi ste otklonili dilemu o identitetu i mogućoj obmani, sve informacije o seminarima , školovanjima , projektima , koje organizuje SEVOI GRUPA Banja Luka , javno su dostupni na našem mrežnom portalu.

Za sve nejasnoće i pitanja, kao i uvek do sada stojimo Vam na raspolaganju, a kontaktirati nas možete putem javno dostupnih mailova i tel. brojeva koji se takođe nalaze na našem portalu.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *