Koncept za obnavljanje sistema internih kontrola u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima.

Sveobuhvatan sistem na nivou cijele javne uprave. Podrazumjeva povećanu odgovornost menadžmenta i transparentnost u trošenju javnih sredstava.

Omogućava ocjenjivanje efikasnosti i efektivnosti transakcija, pored dosadašnjeg modela upravljanja zasnovanog na ispitivanju usklađenosti sa propisima u izvršavanju značajnih transakcija.

  1.  Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH)
  2. Finansijsko upravljanje i kontrola (FMC) zasnovana na INTOSAI okviru internih kontrola.
  3. Funkcija interne revizije – funkcija uvjeravanja

PIFC KONCEPT – ŠEMATSKI PRIKAZ

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *