Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kom se organizacija nalazi. Podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju organizacije na tržištu (posmatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome šta će organizacija preduzeti u budućnosti. Nije opravdano sprovoditi analizu stanja ako se ne sprovodi u cjelosti i ako se njeni rezultati ne koriste u donošenju odluka.

Osnovna analiza stanja sadrži najvažnija razvojna obilježja, razvojne trendove, razvojne probleme i razvojne potrebe u području prirodnih resursa, komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine, privrede, poslovne i tehnološke infrastrukture, tržišta rada, društvenih djelatnosti i upravljanja razvojem; tumačenja, upoređivanja i ocjene, potkrepljene činjenicama i strategijama drugih razvojnih dokumenata.

Alati za izradu analize stanja

SWOT analiza je alat za sprovođenje analize stanja određene organizacije bez obzira na veličinu, tržišnu poziciju, djelatnosti kojom se bavi, broj zaposlenih itd. SWOT analiza je jednostavan, ali moćan alat za vrednovanje resursnih sposobnosti i nedostataka, tržišnih prilika i eksternih prijetnji za buduće funkcionisanje organizacije.

PEST analiza služi za analiziranje opšteg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu uticati pozitivno na razvoj organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Opšte okruženje – sastoji se iz političko-pravnih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških faktora koji indirektno utiču na organizacione aktivnosti i organizacija ima minimalan uticaj na njih.

Analiza stakeholdera/učesnika je analiza  ključnih  interesnih  grupa  koje  mogu  značajno da utiču  na  realizaciju  pojedinih  organizacionih ciljeva.  Tek  nakon  sagledavanja  i  ovog  aspekta, pojedini razvojni  projekti  koji bi zapravo trebalo da budu odraz  politike, vizije  i osnovnih ciljeva, mogu biti  započeti.

Analiza finansijskih izvještaja usmjerena je na novčane podatke i informacije. Analiza finansijskih izvještaja naglašava one aspekte poslovanja koji su kritični za poslovanje, a to su sigurnost i efikasnost poslovanja. Analiza poslovanja mora da obuhvati analizu finansijskih rezultata, finansijskih uslova, finansijske strukture i promjene u finansijskoj strukturi. Analiza finansijskih izvještaja opisuje se kao proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz finansijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje.

Analiza ljudskih resursa je analiza kojom se dobijaju informacije o stanju strukture ljudskih resursa u samoj organizaciji, kao i na eksternom tržištu. Analizirajući kvalitet ljudskih resursa van i unutar organizacione strukture, dobija se slika postojećeg stanja ljudskih resursa.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *