[ File # csp9751902, License # 1973128 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / maxxyustas


Pozivamo Vas na jedinstvenu stručnu edukaciju koju organizuje SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo, članica Evropske organizacije za finansijsko upravljanje, kontrolu i strateško planiranje:

AKREDITOVANA EDUKACIJA ZA ZVANJE
KOORDINATOR ZA FUK

Cilj i namjena edukacije 

 1. Svaki korisnik javnih sredstava shodno čl.14 Pravilnika o provođenju FUK-a u javnom sektoru u Federaciji BiH dužan je da implementira Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i imenuju Koordinatora za finansijsko upravljanja i kontrolu
 2. Finansijsko upravljanje i kontrola –  FUK je sveobuhvatan sistem  internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni Rukovodioci korisnika javnih sredstava
 3. Edukacija za zvanje Koordinator za FUK će Vam omogućiti pružanje savjeta i podrške Rukovodiocu korisnika javnih sredstava o načinu uspostavljanja, provođenja i razvoja FUK na nivou organizacije, pružanje savjeta i podrške rukovodiocima organizacionih jedinica o načinu uspostavljanja, provođenja i razvoj FUK-a u dijelu za koji su nadležni, planiranje, pripremu i praćenje provođenja planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju FUK; koordinaciju samoprocjene, kao i implementaciju sistema kroz određene procesne faze. Vaše sposobnosti će biti usmjerene, između ostalog i na praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sistema interne kontrole, izradu procesne orijentacije organizacije, registra rizika i procjenjivanje rizika, koordinaciju razvoja i implementacije programa interne kontrole, izvještavanje prema zahtjevima internih i eksternih korisnika, vođenje radne grupe, ocjenjivanje planova za procjenu rizika i preglede interne kontrole ili njihovo pospješivanje.

Program edukacije

Edukacija je podjeljena u 4 modula:

I. MODUL

 • Zakonska regulativa
 • Definisanje – koja imenovanja su potrebna prije nego što se krene u samu proceduru implementacije FUK-a, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva
 • Pregled upitnika o samoocjenjivanju
 • Procesna orijentacija, način popisa procedura
 • Uloga interne revizije

II. MODUL

 • Procesna orijentacija – koju podjelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje
 • Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika.

III. MODUL

 • Upravljanje rizicima – cjelokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, vjerovatnoći nastanka i procjeni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izvještavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.
 • Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima

IV. MODUL

Zadaci za vježbu koje će polaznici školovanja raditi uz pomoć naših predavača.

Edukacija će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vježbom, u trajanju od tri dana, nakon čega slijedi pismeno polaganje ispita.Nakon uspješno položenog ispita kandidat će steći uslov za izdavanje certifikata pod nazivom KOORDINATOR ZA FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU (položen ispit je zahtjev za izdavanje certifikata važećeg u cijeloj EU).

PRIJAVNICA
Edukacija se održava u Sarajevu u Hotelu Hollywood
10., 11. i 12.06.2019.
CIJENA EDUKACIJE SA CERTIFIKATOM
1250 KM + PDV

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *