naslov

General Data Protection Regulation

Odbor ministara Vijeća Europe je 26. aprila 2006. godine donio odluku da se 28. januar obilježava kao „Evropski dan zaštite ličnih podataka“, godišnjica potpisivanja Konvencije 108 – zaštita lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka.

U zemljama članicama Evropske unije na snazi je Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (Uredba), koja se primjenjuje od 25.5.2018. Obzirom da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije, nije dužna direktno primjenjivati donesenu Uredbu, ali ima za obavezu uskladiti postojeće zakonodavstvo s donesenom Uredbom.

Evropski dan zaštite ličnih podataka – 28. januar

Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini – AZLP

Bosna i Hercegovina svoje zakonodavstvo u pogledu zaštite ličnih podataka nije uskladila s Evropskim zakonodavnim okvirom. Na snazi je, još uvijek „stari“ Zakon o zaštiti ličnih podataka («Službeni glasnik BiH» br. 49/06, 76/11 i 89/11). Iako je Bosna i Hercegovina potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država, preuzela obavezu usklađivanja zakonodavstva koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka sa evropskim i međunarodnim zakonodavstvom.

Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka

Moramo znati da Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka štiti podatke građana Evropske unije i utiče na sve preduzetnike koji rukuju s podacima iz Evropske unije, bez obzira o tome gdje se nalaze. Ukoliko vaša kompanija obrađuje podatke koji se odnose na građane Evropske unije, morate se uskladiti sa zahtjevima Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. Ako su vaši klijenti građani Evropske unije, na te lične podatke primjenjuju se odredbe Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka. To se odnosi na sve preduzetnike, bio da je riječ javnim telima ili privatnim preduzećima, uvjeti su za sve isti, potrebno se uskladiti s odredbama Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka, ukoliko je riječ o ličnim podacima Evropskih rezidenta.

Razvoj informacijskih tehnologija, posebno Interneta dovelo je do velikih promjena u svijetu. Pandemijom koronavirusa promjene su postale još više izraženije, te se sve okrećemo informatičkom i digitalnom svijetu, došlo je do stvaranja novih poslovnih modela, načina obrade ličnih podataka i značajno nam se promijenio privatni život tako i poslovni život. Pitanja zaštite ličnih podataka pojedinca dobivaju sve više na značaju, pogotovo ako znamo kako sve više vremena provodimo u virtualnom svijetu, a da nismo svjesni kome ustupamo naše podatke, kako se oni koriste i na koji način ih se štiti. Prilagođavanjem poslovanja zahtjevima Opšte uredbe zaštite ličnih podataka povećavamo zaštitu ličnih podataka te smanjujemo rizik u poslovanju.

Komentari su zaključani