DATUM PRISTUPA ŠKOLOVANJU JE OD MOMENTA EVIDENTIRANE UPLATE

Zbog velikog interesovanja ovom prilikom želimo da Vas pozovemo na online školovanje u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola“.

U nastavku se možete detaljnije informisati o jedinstvenom, stručnom, akreditovanom ONLINE školovanju.

Nakon uspješno položenog ispita kandidat ima mogućnost da stekne uslov za izdavanje stručnog sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU).

NAMJENA I CILJ ŠKOLOVANJA – RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA 

Školovanje je namijenjeno svim rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava.

Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati rukovodioca FUK-a.

NAČIN REALIZACIJE

Predavanje će se realizovati ONLINE – PPT prezentacijom, segmentiranom po modulima. Svaki modul se može slušati 14 dana u bilo kom vremenskom periodu i koliko god puta je neophodno, nakon čega slijedi polaganje ispita.

Poslije uspješno položenog ispita, koji slijedi nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtjev za izdavanje sertifikata važećeg u cijeloj EU).

PREDAVAČ NA ŠKOLOVANJU JE:

 • Dr. Željko Krpan, eminentni stručnjak iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole,  sa iskustvom od preko 700 polaznika školovanja u državama regiona. Autor je više stručnih knjiga iz ove oblasti, predsjednik uprave SEVOI GRUPACIJE i direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Beograd, specijalizovan za finansijsko upravljanje i kontrolu, strateško planiranje i GDPR. Praktično i teoretski će Vam prenijeti iskustvo stečeno saradnjom sa više od 1100 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Srbija, Republika Srpska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Federacija BiH).

 SPOSOBNOST KANDIDATA NAKON ZAVRŠENOG ŠKOLOVANJA

FUK:

 • Praćenje i ocjenjivanje cjelokupnog sistema unutrašnje kontrole
 • Izrada procesne orijentacije organizacije
 • Izrada registra rizika i procjenjivanje rizika
 • Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
 • Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
 • Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primjenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
 • Izvještavanje prema zahtjevima internih i eksternih korisnika

Kotizacija za polaznike:

 • ZA JEDNU OSOBU: 250,00 km + PDV
   
 • POLAGANJE STRUČNOG ISPITA I IZDAVANJE MEĐUNARODNOG SERTIFIKATA ZA RUKOVODIOCA FUK-a: 200,00 km + PDV

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *