Obavještavamo vas da će Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije uz podršku strateškog partnera SEVOI Grupa d.o.o., organizirati seminar vezan na temu: „Međunarodni antikorupcijski standardi“, koja će se održati 11.06.2019. godine u 10:00 u Hotelu Hollywood Sarajevo-Ilidža.
S tim u svezi, pozivamo imenovane osobe ispred institucija (koordinatore ili članove radne skupine za izradu planova integriteta) da nazoče spomenutoj radionici, na kojoj će sudjelovati predavači Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije kao i predavači SEVOI grupe d.o.o.

Predavači SEVOI grupe su:

1. Dr. Željko Krpan
EOQ Quality Manager
EOQ Risk Manager
EOQ Process Manager
EOQ Lead Auditor
Menadžer za Antikorupciju

2. Zdenko Mondekar
EOQ Quality, Environment Manager & Auditor
EOQ Process Manager
EOQ Management Senior Consultant
PECB Lead Auditor & Implementer

3. Radinka Mirković
Menadžer Rizika
Lead Auditor
Menadžer za Antikorupciju
Financijski Direktor Koridori Srbije doo, sa implementiranim Sistemom borbe protiv korupcije unazad 2,5 godine sa primjerima dobre prakse

Troškove osvježenja na pauzi i ručak snosi organizator.
Detaljnije informacije možete dobiti putem kontakt telefona: 057-322-540 ili e-mail adresi: kontakt@apik.ba.

Seminar
„Međunarodni antikorupcijski standardi“

Organizator: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv
                   korupcije i SEVOI grupa d.o.o.

Mjesto održavanja: Hotel Hollywood, Ul. Dr. Mustafe Pintola 23, Sarajevo

Datum održavanja: 11.06.2019. godine u 10:00 sati.

DNEVNI RED

09:45-10:00 Dolazak, registracija sudionika i izjava za medije
10:00-10:30 Prevencija korupcije
                    APIK – Igor Ćorluka
10:30-11:00 Zaštita zviždača
                    APIK – Dragan Bašević
11:00-11:30 Sukob interesa
                    APIK – Danka Polovina-Mandić
11:30-12:00 Digitalizacija antikorupcije
                    APIK – doc dr. Vladica Babić
12:00-12:30 Pauza za kavu
12:30-14:00 Prezentacija ISO 37001:2016 Antibriberry standard EU
                    SEVOI – Prof dr. Željko Krpan
14:00-14:30 Primjena standarda ISO 37001:2016
                    Iskustva iz regije Srbija i Hrvatska – gosti SEVOI grupe d.o.o.
14.:30-15:30 Ručak

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *