UPRAVLJANJE IMOVINOM ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Realnost ekonomske situacije i male stope rasta privrede nametnuli su potrebu efikasnijeg angažmana u upravljanju postojećim resursima.

Imovina kao takav resurs je uglavnom bila zanemarena kategorija, a tempo budućeg razvoja i standarda života mogu se povećati ako se promjeni odnos prema postojećoj imovini i upravljanju istom.

ZAŠTO REGISTAR IMOVINE ?

Omogućava vođenje nekretnina jedinica lokalne samouprave kojom na brz i jednostavan način organiziramo, evidentiramo, pratimo, pronalazimo, uspoređujemo, vodimo podatke i sve novonastale

promjene ( čestice, stanovi, poslovni prostori, zemljišta,…..)

 

JEDNOSTAVAN I BRZ UVID U KOMPLETNU EVIDENCIJU IMOVINE

*čestica

*stanova

*poslovnih prostora za vlastite potrebe jedinice lokalne samouprave

*poslovnih prostora

*zemljišta

*javnih površina ( nerazvrstanih cesta, parkirališta, parkova,….)

*komunalne infrastrukture

*sportsko  rekreativnih objekata

*kulturnih objekata i spomenika kulture

*obrazovnih ustanova

*gradskih ustanova

Aktivnosti pri izradi Registra upravljanja nekretninama sastoji se od 5 funkcionalnih cjelina.

 

Izrada i kasnije praćenje promjena na imovini može biti aktivan i „živ“ posao ukoliko se pri njenoj implementaciji koristi Softver za upravljanje nekretninama kao vrhunski alat za identifikaciju, klasifikaciju, te analize portfelja i potportfelja nekretnina.

U svakom trenutku kada donesete odluku o izradi Registra nekretnina, naš tim savjetnika i stručnjaka s iskustvom više od 80 izrađenih Registara nekretnina stoji Vam na raspolaganju.

Vi samo odlučite KAD !

KAKO ? To s povjerenjem prepustite nama !!

Aktivnost pri  izradi Registra nekretnina:

PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA VOĐENJE IMOVINE

Registar IMOVINE je kompletna analitička evidencija upravljanja i raspolaganja imovinom.

MOGUĆNOSTI APLIKACIJE

*Inventura – upis jedinica imovine

*organizacija jedinica imovine u Portfelje i Podportfelje

*Praćenje dodatnih karakteristika po Podportfeljima i jedinicama imovine

*Praćenje finansija po Portfeljima i jedinicama imovine

*Analitičko praćenje jedinica imovine

*Bilježenje procjena jedinica imovine

*Ispis kataloga Portfelja s brojem jedinica imovine

*traženje jedinica imovine prema raznim filterima

*Ispis  i kreiranje raznih izvješća

*Pregled unosa gruntovno i katastar

*Upravljanje Portfeljima i podportfeljima

USLUGA PRUŽA MOGUĆNOST KORIŠTENJA SOFTVERA KAO WEB APLIKACIJU SMJEŠTENU NA SERVER.

KOME JE USLUGA NAMJENJENA?

Usluga je namjenjena svim Korisnicima koji imaju potrebu za brže i učinkovitije upravljanje resursima, siguran i brz rad na Softveru uz trajno arhiviranje podataka.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *