Ovim putem Vas želimo obavijestiti da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te entitetskim i kantonalnim komorama organizira seminare na temu: „Etika i integritet u privatnom sektoru“ koji će se održati:

• Tuzla – 03.04.2019. (u prostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla)
• Banja Luka – 04.04.2019. (u prostorijama Privredne komore RS)
• Zenica – 08.04.2019. (u prostorijama Privredne komore Ze-Do kantona)

Cilj ovog seminara je upoznati uposlenike komorskog sistema i predstavnike bh. privrede sa seljedećom tematikom: „Osnovne direktive međunarodnih dokumenata koje se odnose na etiku i integritet u privatnom sektoru“; „Cilj, svrha i osnovne mjere izrade Plana Integriteta“; „Primjena ISO standarda 37001 anti bribery management system“; „Postupak javnih nabavki, opći i osnovni pravni principi javnih nabavki i rad ureda za rješavanje žalbi“; „Prijedlozi i diskusija za poboljšanje cjelokupnog stanja u BiH: Definiranje mjera za suzbijanje nepravilnosti i korupcije, kao prilog novog Akcijskog plana, Strategije za borbu protiv korpucije BiH 2020-2024“.

Programom su predviđene prezentacije od strane predstavnika Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, kao i predstavnika drugih nadležnih bh. institucija.

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno popune prijavni obrazac na dnu stranice.
Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-200.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je najkasnije dva dana prije početka održavanja edukacije.
Broj mjesta je ograničen.

Etika i integritet u privatnom sektoru

DNEVNI RED

10:00-11:00…Osnovne direktive međunarodnih dokumenata koje se odnose na                                etiku i integritet u privatnom sektoru;

11:00-12:00…Cilj, svrha i osnovne mjere izrade Plana Integriteta,

12:00-12:15…Caffe pauza

12:15-13:15…Primjena ISO standarda 37001 anti bribery management system

13:15-14:15…Prijedlozi i diskusija za poboljšanje cjelokupnog stanja u BiH: –                                 -Definiranje mjera za suzbijanje nepravilnosti i korupcije, kao prilog                            novog Akcijskog plana, Strategije za borbu protiv korpucije BiH                                 2020-2024.

Predavači:
Dr. Vladica Babić, APIK BiH
SEVOI Grupa BiH

FORMULAR ZA PRIJAVU

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *