88. implementirani sistem finansijskog upravljanja i kontrole u Federaciji Republike Bosne i Hercegovine.

Više o tome na linku:
akta.ba

SEVOI grupa BH je u Kantonalnoj bolnici Irfan Ljubijankić  u Bihaću implementirala FUK i softver za upravljanje rizicima.
Shodno Zakonu o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru FBiH, te Pravilniku o provođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FBiH, svi korisnici javnih sredstava obvezni su pristupiti implementaciji sustava FUK-a u svojim organizacijama.

 

 

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *