evidencije_gdpr

Dugogodišnje iskustvo naših savjetnika u primjenama sistema kontrole, i poticaji od korisnika, usmjerili su nas izradi softverskog rješenja koje, kao i sva ostala naša rješenja, udahnjuje život krajnjem proizvodu.

Ovaj softver je upravljački alat koji ima trajnu vrijednost, jer služi, kako prilikom procesa uspostave, jednako i u kasnijem funkcioniranju sistema kroz efikasnu primjenu i praćenje.

Primjenom softvera “FMC” omogućujemo svim korisnicima:

  • pregled svih procesa,
  • pregled korisnika procesa po ustrojstvenim jedinicama,
  • pregled vlasnika procesa,
  • pregled vlasnika postupaka,
  • pregled odgovornosti za provođenje pojedine aktivnosti za pojedino radno mjesto u svakom procesu kao i na razini svih procesa,
  • pregled grupa rizika (visoki-srednji-niski) po svakoj ustrojstvenoj jedinici,
  • pregled grupa rizika na razini cjelokupne organizacije,
  • pregled uspostavljenih kontrola u pojedinom postupku, procesu, i radnom mjestu.

Svaki korisnik u procesu uspostave FMC-a imenuje Koordinatora uvođenja FMC-a, a ovaj program upravo njemu postaje nezamjenjiv alat u procesu upravljanja rizicima.

Po čemu smo jedinstveni na tržištu?

Mi obučavamo klijenta kroz radionice, kako zajedno izraditi svu potrebnu dokumentaciju, na temelju potpunog razumjevanja u svrhu uspješne implementacije u egzaktne procese organizacije klijenta.

Ne prodajemo dokumentaciju koju klijenti ne razumiju radi „pro forma“ ispunjenja zakonske norme (iako to neki rade pod nazivom „ključ u ruke“). Ipak, uvodite FMC, ne kupujete automobil ili stan. Niko vam ne može izraditi dokumentaciju za vaše procese i rizike bez vašeg aktivnog učešća.

Naši savjetnici, predavači i u kasnijem održavanju sistema vaši konzultanti, imaju značajna stručna i praktična znanja u tom području, i svi su menadžeri i auditori kvalitete sa certifikatima Europske organizacije za kvalitetu EOQ.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *