Svrha strateškog planiranja je omogućiti nositeljima i implementatorima strateškog planiranja aktivno učešće i efikasno upravljanje razvojem na način da se utvrdi:

  • postojeće stanje ukupnog života/sistema,
  • kritične tačke i rizici sadašnje faze  razvoja,  i
  • smjernice i strateške ciljeve budućeg održivog razvoja

Strateški plan /hijerarhijski-prema gore/ mora biti u sinergiji sa strategijom i ciljevima razvoja nadređenih razina, zaključno s usvojenom strategijom na državnoj razini.

Istovremeno, strateški plan /hijerarhijski-iste razine ili prema dolje/ mora biti rezultat usvajanja temeljnih politika i smjernica razvoja temeljenih na partnerskom odnosu ključnih učesnika iz tog područja.

To osigurava da će učesnici postići optimalan konsenzus u pogledu:

  • smjera razvoja,
  • odabira politika i definiranja aktivnosti koje će omogućiti razvoj, a samim tim održivu i kvalitetnu budućnost donositelju strateškog plana i strategije razvoja

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *