Strateški plan Općine Ilidža izrađen je na temelju i u skladu sa Strategijom razvoja Općine Ilidža 2014.-2020. godine, Strategije razvoja lokalnih cesta za period 2015.-2025. godine i drugim razvojnim dokumentima na lokalnom nivou, te na nivou Kantona Sarajevo. Svrha strateškog planiranja je aktivno sudjelovanje i efikasno upravljanje razvojem Općine. Strateški plan prikazuje privredne, društvene, kulturne i sociološke aspekte sredine, te predstavlja ključni dokument za izradu programskih dokumenata. Strategijom je obuhvaćena analiza postojećeg stanja u kojem se nalazi Općina Ilidža.

Polaznu osnovu strateškog planiranja obuhvata određivanje misije i vizije Općine, te općih i specifičnih ciljeva. Strategiju je uradila SEVOI grupa BH d.o.o. Sarajevo u saradnji sa radnom grupom Općine svim, općinskim organima i službama. SEVOI grupa BH d.o.o. Sarajevo je svečano uručila Strateški plan načelniku Općine Ilidža prof. dr. Senaidu Memiću.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *