Poštovani poslovni prijatelji,

U cilju zaštite sprečavanja delimične zloupotrebe identiteta brenda SEVOI sa ciljem korišćenja istog u svrhu preuzimanja stečenih poslovnih odnosa i vrednosti koje „SEVOI GRUPA D.O.O.“ Sarajevo u proteklih nekoliko godina izgradila u radu sa partnerima u javnom sektoru BiH ostvarila kroz implemetaciju:

 -173  projekata FUK-a 

-256 školovanih Rukovodioca FUK-a

-preko 400 polaznika seminara iz područja finansija upravljanja i rizika

Detaljnijom analizom konstatiralli smo da je smijenjeni bivši direktor gdin. Senad Hoermann sve to činio smišljeno sa ciljem kako je on sam rekao “neprijateljskog preuzimanja”, što eto na sreću nije uspjelo.
Posljedica tih aktivnosti imat će sudsko-pravni epilog za naknadu štete firmi SEVOI GRUPA D.O.O. Sarajevo.

Dužni smo svm dosadašnjim i budućim partnerima preneti informaciju koja zbunjuje naše klijente u Republici BiH. 

Firma koja koristi ime SEVOI osnovana je u decembru 2019. godine, u Banja Luci sa sjedištem u Odvjetničkom uredu što je vidljivo na stranici Trgovačkog suda sa istom djelatnošću kao i SEVOI GRUPA d.o.o. Sarajevo. Osnivač firme je gospodin Senad Hoermann, smenjeni direktor „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Sarajevo. 

Primili smo veliki broj obaveštenja od strane naših poslovnih partnera, da smijenjeni direktor SEVOI GRUPE D.O.O. Sarajevo Senad Hoermann, koja je u većinskom vlasništvu Dr. Željka Krpana, zastupa poslovno novu firmu na tržištu BiH, a koja je delimično otuđila identitet SEVOI GRUPE D.O.O. Sarajevo, te i nadalje kontaktira i obmanjuje klijente predstavljajući se kao SEVOI pretpostavljajući da klijenti to neće razlikovati.

Neispunjenje poslovnih rezultata, iznevjeravanje povjerenja poslodavca i loše vođenje „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Sarajevo uzrokovalo je smenu direktora Senada Hoermanna, što je bilo i posledični razlog poslovnog razlaza (otkaz Ugovora) sa gore navedenim Senadom Hoermanomm.

Sve gore navedeno i delimično otuđenje identiteta „SEVOI GRUPE D.O.O.“ Sarajevo jasna je namera obmane klijenata i korišćenja svih poslovnih kontakata SEVOI GRUPE D.O.O. Sarajevo sa javnim sektorom Republike BiH. 

Prethodno opisane situacije u poslovnom svetu karakterišu se kao nemoralna, neetična, i ne profesionalna postupanja kojima je jasan cilj obmana poslovnog okruženja.

Sve navedene situacije su javno dostupne, ostavljamo Vam da sami procenite partnere sa kojima ulazite u poslovne odnose. Danom objave ovog teksta SEVOI GRUPA D.O.O. Sarajevo ne preuzima odgovornost za kvalitet, pouzdanost i validnost izrade i implementacije projekata koje izvodi gore navedena firma koristeći SEVOI identitet i intelektualno vlasništvo stečerno tokom sedam godina nastupanja na tržištu BiH.

Za sve nejasnoće i pitanja, kao i uvek do sada stojimo Vam na raspolaganju. 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *