POTREBNA DOKUMENTACIJA U GDPR-U

Da bi GDPR bio pravilno implementiran u organizaciju potrebno je izraditi i detaljno opisati sljedeću dokumentaciju:

1. Pojmovi i definicije iz Uredbe kako bi se lakše razumjela terminologija
2. Politika zaštite ličnih podataka
3. Politika privatnosti
4. Kodeks ponašanja zaposlenih prema Uredbi
5. Procedure vezane za zahtjeve ispitanika i u slučaju povrede ličnih podataka
6. Opisane odgovornosti Službenika za zaštitu ličnih podataka sa imenovanjem
7. Izjave o zaštiti privatnosti zaposlenih
8. Evidencije izjava o zaštiti privatnosti
9. Izjava o pristanku ispitanika
10. Uputa koju trebate dati ispitanicima prije potpisa Izjave o pristanku
11. Izjave o pristanku za automatizirano profiliranje
12. Izjave o pristanku prilagođene web stranici
13. Informacije za ispitanika
14. Izvještavanje ispitanika o povredi ličnih podataka
15. Izvještavanje nadzornom tijelu kad dođe do povrede
16. Procijena uticaja na zaštitu ličnih podataka
17. Protokol zaštite ličnih podataka

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *