evaluation

ISO 14001 zaštita životne sredine i upravljanje otpadom

Ovim sertifikatom organizacija dokazuje da ima sređen, upravljan i poboljšan poslovni sistem, putem kontrolirane dokumentacije. Aspekti životne sredine definisani su analizom rizika i su preuzete sve preventivne radnje kako ne bi došlo do zagađenja životne sredine.

Procesi su pod kontrolom i sistemom upravljanja. Norma ISO 14000 pruža praktične alate za kompanije i organizacije svih vrsta koji žele upravljati svojim ekološkim odgovornostima.

ISO 14001: 2015 i njene prateće norme poput ISO 14006: 2011 usresredjuju se na sisteme zaštite životne sredine. Drugi standardi u porodici usresredjeni su na specifične pristupe kao što su revizija, komunikacija, označavanje i analiza životnog ciklusa, kao i ekološki izazovi kao što su klimatske promijene.

ISO 14001: 2015 postavlja kriterijume za sistem upravljanja životne sredine i može se sertifikovati. Izraduje okvir koji kompanija ili organizacija može slijediti za uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja životnom sredinom. Može ga koristiti bilo koja organizacija bez obzira na njegovu djelatnost ili sektor.

Korištenje ISO 14001: 2015 može osigurati sigurnost kompanija i zaposlenih da se uticaj na životnu sredinu mijeri i poboljšava.

Prednosti sertifikata ISO 14001 za vašu organizaciju:

-Konkurentna i finansijska prednost kroz poboljšanu efikasnost i smanjene troškova,
-Za javne konkurse i konkurse za bespovratna sredstva može biti uslov,
-Poboljšava korporativnu sliku i vijerodostojnost,
-Nadzire i kontroliše aktivnosti prema životnoj sredini, sada i u budućnosti,
-Usklađenost sa sadašnjim i budućim zakonskim i regulatornim zahtjevima,
-Aktivan stav prema životnoj sredini kroz povećanu svijest o životnoj sredini,
-Štiti imovinu i akcionare komapnija.
-Razvija i poboljšava pristup poslovnim partnerima i potencijalnim klijentima
-Postiže istinsku vrijednost povećanjem marketinških mogućnosti.

Prednosti sertifikata ISO 14001 za vaše klijente:

-Poboljšan kvalitet i usluge
-Uspostavljeno povjerenje i vijerodostojnost
-Smanjene pritužbe i sudski troškovi
-Nadzire zagadjenje i smanjuje otpad
-Osnažuje korisnike koji aktivno učestvuju u ekološkom angažmanu da rade sa kompanijom koja promoviše zajedničku etiku zaštite životne sredine.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *