Foto: pixabay.com


ISO 37001:2016

Jeste li poduzeli sve što je u Vašoj moći u borbi protiv korupcije u Vašoj organizaciji?

ISO Organizacija je u oktobru 2016 godine napokon izdala Međunarodnu normu
ISO 37001:2016 Sistem upravljanja Anti korupcijom i do dana današnjeg postala je druga najprodavanija norma u cijelom svijetu!

Ova norma ima za cilj uspostaviti učinkovite sistemske mjere za suzbijanje i sprječavanje korupcije i mita u svim organizacijama koje uspostave ovu normu.

Sevoi Grupacija je prva u ovom dijelu Europe koja je krenula sa organiziranjem školovanja i implementacije prema normi ISO 37001:2016.

Međunarodni standard ISO 37001:2016 – Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije odražava međunarodnu dobru praksu i primjenljiv je u svim pravnim sistemima. On se može primijeniti na male, srednje i velike organizacije u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor.

Usuglašenost sa ovim međunarodnim standardom ne može da garantira da se podmićivanje nije dogodilo ili da se neće dogoditi u odnosu na organizaciju, budući da nije moguće u potpunosti eliminirati rizik od podmićivanja. Međutim, ovaj međunarodni standard može pomoći organizaciji da implementira razumne i proporcionalne mjere osmišljene za prevenciju, otkrivanje i poduzimanje mjera u vezi podmićivanja.

Što podrazumijeva ISO 37001?

Sistem može biti samostalan ili integriran u već postojeći (opći) sistem upravljanja. ISO 37001 podrazumijeva sljedeće, u odnosu na poslovanje organizacije:

• podmićivanje u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru
• podmićivanje od strane organizacije u cjelini
• podmićivanje od strane pojedinog osoblja organizacije koje djeluje u ime organizacije ili za njenu korist
• podmićivanje od strane poslovnih saradnika organizacije koji djeluju u ime organizacije ili za njenu korist
• podmićivanje organizacije od treće strane
• podmićivanje osoblja organizacije od treće strane u odnosu na aktivnosti organizacije
• podmićivanje poslovnih saradnika organizacije u odnosu na aktivnosti organizacije
• sve ostale oblike izravnog i neizravnog podmićivanja (npr. mito ponuđen ili prihvaćen putem ili od treće strane).
Za koga je namijenjen ISO 37001?

Zahtjevi norme ISO 37001 su općeniti i namijenjeni su primjeni na sve organizacije (ili dijelove organizacije), bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu djelatnosti u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

ISO 37001 je osmišljen kako bi pomogao vašoj organizaciji implementaciju sistema za borbu protiv korupcije i kako bi poboljšao kontrole koje trenutno u organizaciji postoje.
Implementacijom ove norme organizacija dokazuje poslovnoj okolini, društvu i svim potencijalnim partnerima svoju namjeru poslovanja na etičan i transparentan način.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *