ISO 9001:2015 –sistem upravljanja kvalitetom

Ovim sertifikatom organizacija dokazuje da vaša organizacija posjeduje sređen, upravljan i poboljšavan poslovni sistem, putem kontrolisane dokumentacije, upravljanih poslovnih procesa i provođenih internih revizora. Rizici su pod kontrolom i njima se upravlja.

ISO 9001: 2015 specifikuje zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom kada organizacija:

-mora pokazati svoju sposobnost da dosljedno pruži proizvode i usluge koji zadovoljavaju zahtjeve kupca i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve, mora pokazati sposobnost da kontroliše i upravlja svojim procesima i rizicima ima za cilj poboljšati zadovoljstvo kupaca kroz efikasnu primjenu sistema, uključujući procese za poboljšanje sistema i osiguranje usklađenosti s kupcima i primjenjive zakonske i regulatorne zahtjeve.

Svi zahtjevi norme ISO 9001: 2015 generični su i namijenjeni su primjeni na bilo koju organizaciju, bez obzira na vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.

Prednosti sertifikovanja ISO 9001 sistem kvaliteta za vašu organizaciju:

-Procesi identifikovani, dokumentovani, mjereni i upravljani
-Pruža menadžmentu efikasni alat za upravljanje organizacijom
-Pokazuje poštovanje korisničkih, regulatornih i / ili drugih zahtjeva
-Postavlja područja odgovornosti širom organizacije
-U nekim je zemljama obavezna za javne konkurse
-Prenosi pozitivnu poruku osoblju i klijentima
-Povećava sigurnost radnih mjesta i podiže motivaciju
-Smanjuje operativne troškove vezane uz otpad, preradu i aktivnosti bez dodatnih troškova
-Pruža kontinuiranu procijenu i poboljšanje
-Kao sertifikovanoj organizaciji, povećava udio na tržištu
-Održavanje zadovoljnih kupaca i sticanje potencijalnih kupaca
-Povećanje marketinških mogućnosti.

Prednosti sertifikovanja ISO 9001 za vaše klijente:

-Poboljšan kvalitet proizvoda i usluga
-Dugoročno osiguranje kvaliteta
-Dostava na vrijeme
-Ispravan pristup i od prvog pokušaja pa nadalje
-Manje povrata robe i pritužbi na usluge

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *