imovina-10

         ISO 9001:2015 SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETA

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETA – upravljački sistem kojim usmjeravamo organizaciju na ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja; sistem čine organizacijska struktura, odgovornosti, procesi i resursi, to je sistem u kojem se zna ko, što, kada i kako radi.

Norma ISO 9001:2015 temelji se na 8 podela kvaliteta:

1. ORIJENTACIJA NA KUPCA-organizacije zavise o svojim kupcima pa trebaju prepoznati sadašnje i buduće potrebe te nastojati nadmašiti njihova očekivanja
2. VOĐENJE-treba stvoriti okruženje u kojem se zaposleni mogu potpuno uključiti u postizanje ciljeva poslovanja
3. UKLJUČIVANJE LJUDI-zaposleni na svim nivoima su srž svake organizacije pa puno uključivanje ljudi osigurava da njihove sposobnosti budu korišćene za benefit organizacije
4. PROCESNI PRISTUP-planirani rezultat se postiže djelotvornije kada se aktivnostima i odgovarajućim resursima upravlja kao procesom
5. SISTEMSKI PRISTUP UPRAVLJANJU-identifikacija, razumijevanje i upravljanje povezanim procesima kao sistemom doprinosi djelotvornom i efikasnom postizanju ciljeva
6. STALNO POBOLJŠAVANJE-kontinuirano poboljšavanje svih karakteristika organizacije treba biti trajni cilj
7. ODLUČIVANJE TEMELJEM ČINJENICA-dobre i djelotvorne odluke temeljem na analizi podataka i informacija odlučuju
8. OBOSTRANO KORISNI ODNOSI SA DOBAVLJAČIMA-organizacija i njeni dobavljači zavise jedni o drugima i moraju biti sposobni stvoriti uzajamno dobre odnose radi obostrane koristi.

Ova međunarodna norma određuje zahtjeve sistema upravljanja kvaliteta u slučajevima kada organizacija:

-treba dokazati svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda/ usluge koji ispunjava zahtjeve kupaca i u skladu je sa zakonom i propisima namjerava povjećati zadovoljstvo kupca učinkovitom primjenom sistema, uključujući procese za stalno poboljšavanje sistema i osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima.

Organizacija mora:

-utvrditi procese koji su potrebni za sistem upravljanja kvaliteta i njihovu primjenu kroz organizaciju,
-odrediti slijed i međusobno djelovanje tih procesa,
-odrediti kriterijume i metode potrebne kako bi se osiguralo da su odvijanje i nadzor ovih procesa djelotvorni,
-osigurati dostupnost resursa i informacija nužnih za potporu odvijanju i nadzoru ovih procesa,
-nadgledati, mjeriti gdje je primjenjivo i analizirati ove procese, i
-implementirati aktivnosti nužne za postizanje planiranih rezultata i trajno poboljšavanje ovih procesa najviši nivo mora, u planiranim razdobljima, ocijeniti sistem upravljanja kvaliteta organizacije da bi osiguralo njegovu trajnu prikladnost, primjerenost i djelotvornost.

Ovom ocjenom mora biti obuhvaćena procijena mogućnosti za poboljšanjem i potreba za promjenama sistema upravljanja kvaliteta uključujući politiku kvaliteta i ciljeve kvaliteta obavezno voditi zapise o provedenoj ocijeni sistema.

Organizacija mora neprekidno poboljšavati efikasnost sistema upravljanja kvaliteta primjenom:

 -politike kvaliteta,
 -ciljeva kvaliteta,
 -rezultata audita,
 -analize podataka,
 -popravnih i preventivnih radnja i
 -preispitivanja sistema

Implementacija sistema se odvija prema sljedećim fazama:

1.Snimanje organizacije i prikupljanje podataka

2.Upoznavanje sa ISO normom 9001:2015

3.Analiza poslovnih procesa organizacije

4.Izrada dokumentacije prema zahtjevima ISO norme 9001:2015

5.Interni revizor (ocijena Sistema upravljanja kvaliteta)

 

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *