Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO

Međunarodna organizacija za standardizaciju (engleski International Organization for Standardization; kratica ISO) je međunarodno tjelo za donošenje normi koje je sastavljeno od predstavnika raznih nacionalnih normizacijskih tjela. Osnovana 23. februara 1947. u Ženevi, organizacija izdaje industrijske i komercijalne norme.

Iako se ISO definiše kao nevladina organizacija, njegova sposobnost donošenja normi koje često postanu zakoni, bilo kroz međunarodne ugovore ili kroz nacionalne norme, čini ga moćnijim od većine nevladinih organizacija. U praksi, ISO se ponaša kao konzorcij usko povezan s vladama. Od maja 2011., postoje 162 člana od kojih svaki predstavlja jednu zemlju.

ISO naziv je izabran od grčke riječi “Isos” koja znači jednak. Zadatak ISO organizacije je priprema, prihvaćanje i objavljivanje međunarodnih normi. ISO organizacija izdavanjem normi pomaže razvoju privrede i uklanjanju prepreka međunarodnoj trgovini. ISO organizacija je mreža nacionalnih normizacijskih tjela.

ISO organizacija ima tri razvojna odbora, to su CASCO, COPOLCO i DEVCO. CASCO je ISO odbor koji radi na izdavanju normi iz područja ocjenjivanja usklađenosti. COPOLCO je ISO odbor koji radi na zastupanju interesa potrošača. DEVCO je ISO odbor koji zastupa zemlje u razvoju.

ISO norme osiguravaju sigurnost, pouzdanost i dobru kvalitetu proizvoda i usluga. Koristi od primjene ISO normi imaju poduzeća, inovatori, kupci, potrošači, državna uprava, trgovci, zemlje u razvoju i na kraju cijela naša planeta.
Više podataka o ISO organizaciji saznajte na www.iso.org.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *