Korupcija je društveni problem koji predstavlja značajnu prepreku za funkcionisanje i razvoj svih savremenih društava. Nivo njenog prisustva signalizuje stanje u kom se građani i odgovorne institucije društva nalaze. Pojavljuje se u raznim pojavnim oblicima, a ukoliko nije percipirana na pravilan način, onda može prouzrokovati brojne probleme koji kao što su nastanak negativnih obrazaca svakodnevnih životnih odnosa, porast nepovjerenja u institucije, kao i otežano funkcionisanje institucija nadležnih suzbijanje korupcije.

Upravo zbog toga, potrebno je razumijevanje ozbiljnosti ovog fenomena i pogubnosti koje isti proizvodi.

Šta je ISO 37001?

ISO 37001 je međunarodni standard koji određuje procese i postupke koje organizacija treba da sprovede kako bi pomogla u spriječila svaki pokušaj podmićivanja.

Uloga ovog standarda se ogleda u preventivnom djelovanju. Standard je primjenjiv u svim organizacijama javnog i privatnog sektora, bez obzira na strukturu i veličinu.

Stručni komitet Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organization for Standardization – ISO) je jasno naznačio da implementacija sistema ISO 37001 treba da krene od javnog sektora, što će onda „povući“ i privatni sektor da krene u implementaciju tog sistema.

Nakon što se izvrši ispravno implementiranje zahtjeva standarda ISO 37001, organizacija ukoliko donese odluku može da uđe u postupak sertifikacije. Sertifikaciju sprovode školovani i osposobljeni auditori. Ukoliko na sertifikaciji nema nedorečenosti, organizaciji se vrlo respektabilan ISO 37001:2016 sertifikat.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *