ANALIZE STRATEŠKOG PLANIRANJA

Prije same razrade i postavljanja ciljeva potrebno je izvršiti analizu postojećeg stanja. Stoga je analiza stanja sastavni dio Strateškog plana. Analize koje su zastupljene u strateškom planu su:

SWOT analiza je alat za sprovođenje analize stanja određene organizacije bez obzira na veličinu, tržišnu poziciju, djelatnosti kojom se bavi, broj zaposlenih itd. SWOT analiza je jednostavan, ali moćan alat za vrednovanje resursnih sposobnosti i nedostataka, tržišnih prilika i eksternih prijetnji za buduće funkcionisanje organizacije.

PEST analiza služi za analiziranje opšteg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu uticati pozitivno na razvoj organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Opšte okruženje – sastoji se iz političko-pravnih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških faktora koji indirektno utiču na organizacione aktivnosti i organizacija ima minimalan uticaj na njih.

Analiza stakeholdera/učesnika je analiza ključnih interesnih grupa koje mogu značajno da utiču na realizaciju pojedinih organizacionih ciljeva. Tek nakon sagledavanja i ovog aspekta, pojedini razvojni projekti koji bi zapravo trebalo da budu odraz politike, vizije i osnovnih ciljeva, mogu biti započeti.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *