Svrha strateškog planiranja je omogućavanje nosiocima i licima odgovornim za sprovođenje strateškog planiranja aktivno učestvovanje i efikasno upravljanje razvojem, utvrđivanjem:

  • Postojećeg stanja ukupnog života/sistema
  • Kritične tačke i rizici sadašnje faze razvoja,
  • I smjernice i strateške ciljeve budućeg održivog razvoja.

Strateški plan /hijerarhijski prema gore/ mora biti u sinergiji sa strategijom i ciljevima razvoja nadređenih nivoa, zaključno sa usvojenom strategijom na državnom nivou.

Istovremeno, strateški plan /hijerarhijski – na istom nivou ili prema dole/ mora biti rezultat usvajanja usvojenih politika i smijernica razvoja koje su usvojene partnerskim odnosom ključnih učesnika iz tog područja.

To garantuje da će učesnici postići optimalan konsenzus u smislu:

  • smijera razvoja,
  • odabira politika i
  • definisanja aktivnosti koje će omogućiti razvoj, a samim tim i kvalitetnu budućnost donosiocu strateškog plana i strategije razvoja.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *