Zakon o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (“Sl. list Crne Gore”, br. 73/08 od 02.12.2008, 20/11 od 15.04.2011, 30/12 od 08.06.2012, 34/14 od 08.08.2014).

Ovim zakonom uređuje se sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore koji obuhvata finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju, utvrđuje metodologija i standardi i druga pitanja od značaja za uspostavljanje, razvoj i sprovođenje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Javnim sektorom, u smislu ovog zakona, smatraju se: korisnici sredstava budžeta Crne Gore, budžeta opština, državni fondovi, nezavisna regulatorna tijela, akcionarska društva i druga pravna lica u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio.

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za efikasno upravljanje sistemom finansijskih kontrola u javnom sektoru iz perspektive Rukovodioca Financijskog upravljanja i kontrole.

Autori ove knjige omogućili su čitataocima da pronađu sve praktične savjete, primjere, zakonske obveze bitne za Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrola.

 

 

   RASPRODATO II. IZDANJE

  U PRIPREMI TREĆE IZDANJE

                 37 €

 

 

 

 

Strateško planiranje je sastavni dio sistema finansijske kontrole koje se sprovodi prema zakonu i uređuje se sistem internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Crne Gore. U svrhu sprovođenja navedenog zakona izdat je Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrole od strane Ministarstva financija.

 

 

RASPRODATO II. IZDANJE

 U PRIPREMI III. IZDANJE

                37 €

 

 

…svim korisnicima budžeta u javnom sektoru da mjere/projekti/aktivnosti koje se finansiraju ili će se finansirati iz budžeta (nacionalna/lokalna/sredstva Evropske unije) imaju uporište u nekom strateškom dokumentu koji sadrži šta se želi postići i na koji način se država/regija/lokalna zajednica namjerava suočiti sa složenim problemima koje nije moguće na kratkoročan, ad hoc način riješiti.

„Sve prethodno navedeno predstavlja ključne elemente za kvalitetan sistem finansijskog upravljanja. Stoga je obavezna izrada strateških planova koja je važan iskorak u smjeru razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole.“

„S’ obzirom na obavezu pripreme planskih/programskih dokumenata za povlačenje sredstava iz predpristupnih fondova Evropske unije, (kao i budućih sredstava iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda) važno je da sektorski, regionalni i lokalni strateški dokumenti budu usaglašeni sa ciljevima u strateškim dokumentima Republike Srpske koji su pripremljeni za Evropsku uniju, odnosno da strateški ciljevi u svim tim dokumentima budu međusobno usklađeni.“

U svrhu navedenog, predstavljamo Vam jedinstvenu stručnu literaturu, u ovom segmentu poslovanja, koja predstavlja alat i daje konkretne smjernice za efikasno upravljanje procesom izrade i donošenja strateškog plana u javnom sektoru.

Autori ove knjige omogućili su čitaocima da pronađu sve praktične savjete, primjere, upute za izradu samog dokumenta strateški plan koji je temeljno polazište za donošenje budžeta.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *