Sustav financijskog upravljanja i unutarnjih kontrola je skup načela, metoda i postupaka unutarnjih kontrola koji je uspostavila odgovorna osoba institucije u svrhu uspješnog upravljanja i ostvarenja  općih ciljeva,

a to su:

  • obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima;
  • zaštita sredstava od gubitaka, zlouporabe i štete, jačanje odgovornosti za ostvarenje poslovnih ciljeva, te pouzdanost i točnost financijskih i drugih izvještaja.

Optimalni oblik uvođenja FMC-a je tzv “Prošireni paket sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru”, jer sadrži procese i rizike definirane zahtjevima Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru,  te dodatnim zahtjevima klijenta koji se definiraju u koordinaciji sa savjetnikom.

Iskustva iz prakse pokazuju da je ključ uspjeha uspostave sustava FMC-a u pravodobnoj i trajnoj ugradnji dobrih rješenja, te aktiviranju svih djelatnika u podizanju svijesti za potrebom uspostave financijskog upravljanja i kontrole.

Proces uvođenja FMC-a odvija se unutar 5 funkcionalnih cjelina, kroz 15 koraka.

Vremenska crta trajanja (prosječnog projekta) je oko 90 dana.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *