Kvaliteta strateškog plana ovisi o načinu na koji je organiziran proces strateškog planiranja. Neki od bitnih elemenata tog procesa su:

• Prisustvo snažnog vodstva i vizije kod rukovodstva JL(R)S/organizacije;

• Pristup koji podrazumijeva visok stupanj sudjelovanja i konzultacije sa širokim spektrom zaposlenika unutar JL(R)S/organizacije te vanjskim akterima koji su dio strateškog procesa;

Posebno razvijen pristup koji se koristi najboljim iskustvima drugih, ali je prilagođen tako da odgovara specifičnim potrebama JL(R)S/organizacije i resursima kojima ona raspolože;

• Prikupljanje čvrstih dokaza radi informiranja o procesu utvrđivanja strateških ciljeva;

Realna procjena u vezi sa raspoloživim sredstvima i ljudskim potencijalima;

• Razmatranje širokog spektra stajališta i prioriteta prije donošenja odluka, što za cilj ima postizanje konsenzusa;

Nove ideje i kontinuitet, tako da se strateški plan, kao i proces strateškog planiranja, redovito podvrgavaju analizi i reviziji.

Nema komentara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *